Kosten

Basis GGZ en Gespecialiseerde GGZ
Zorg vanuit de Basis GGZ (BGGZ) is, meestal kortdurende, hulp bij lichte tot matige problematiek. Hiernaast wordt er vanuit de Gespecialiseerde GGZ (SGGZ) zorg aangeboden. Dit betreft complexe problematiek die niet binnen de BGGZ kan worden behandeld.

NB: Bel tijdig af!
Zorgverzekeraars vergoeden alleen als een behandeling heeft plaatsgevonden. Bent u plotseling verhinderd? Belt u dan alstublieft minimaal 24 uur van tevoren af, ook bij ziekte. Belt u niet of te laat, dan moet u meestal de helft van de kosten van de zitting zelf betalen.

Wat kost behandeling in de BGGZ?
In 2022 heeft u vanuit uw basisverzekering recht op vergoeding van psychologische hulp in de BGGZ. U hoeft alleen in uitzonderlijke gevallen een eigen bijdrage te betalen, maar de vergoeding valt wel onder het eigen risico.

Op basis van uw klachten kunt u gebruik maken van een door de overheid vastgesteld product: Kort, Middel, Intensief of Chronisch, ieder met de bijbehorende behandelduur. Hoeveel behandelingen er zullen worden vergoed, hangt af van de ernst van uw klachten. LET OP: er is in alle gevallen een verwijsbrief van uw huisarts nodig! Het is verstandig om eerst langs uw huisarts te gaan, voordat u contact met ons opneemt .

Als u meer gesprekken nodig heeft
Het kan voorkomen dat gedurende de behandeling blijkt dat u toch een langere behandelduur nodig heeft. In dat geval kan de behandelaar u een ‘zwaarder’ product aanbieden, zodat u verzekerd blijft van vergoeding. Uw behandelaar zal u daarvan op de hoogte stellen.

Hieronder de tarieven die de NZA hanteert voor de verschillende behandelingen binnen de GGZ. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen mono- en multidisciplinaire zorg en of er sprake is van diagnostiek of behandeling. Uw zorgverzekeraar kan hier van afwijken.

Monodisciplinair

Consult beroep

Diagnostiek consult

Behandelconsult

Masterpsycholoog o.a.

€ 202,16

€ 169,74

Verpleegkundig specialist

€ 208,84

€ 177,92

GZ-Psycholoog

€ 228,60

€ 192,60

Psychotherapeut

€ 256,06

€ 217,47

Klinisch psycholoog

€ 291,31

€ 243,55

Psychiater

€ 360,19

€ 303,98

Multidisciplinair

Consult beroep

Diagnostiek consult

Behandelconsult

Masterpsycholoog o.a.

€ 247,92

€ 201,29

Verpleegkundig specialist

€ 244,68

€ 201,73

GZ-Psycholoog

€ 271,78

€ 221,47

Psychotherapeut

€ 292,67

€ 240,66

Klinisch psycholoog

€ 341,36

€ 275,96

Psychiater

€ 422,01

€ 344,41

Eigen risico
Vergoeding van hulp door een psycholoog in de BGGZ valt onder het verplichte eigen risico, dat is het bedrag dat u eerst zelf moet betalen voordat de zorg die in het basispakket zit, wordt vergoed. In 2021 is het eigen risico € 385,- per persoon in totaal. Huisartsenzorg, tandheelkundige zorg t/m 18 jaar, verloskundige zorg, kraamzorg en zorg die vanuit het aanvullend pakket wordt vergoed, vallen niet onder het eigen risico. Voor kinderen tot 18 jaar geldt geen enkel eigen risico. Het eigen risico betaalt u aan uw zorgverzekeraar.

Wordt behandeling van alle stoornissen in de GGZ vergoed vanuit de basisverzekering?
Nee, niet van allemaal. Zo zijn aanpassingsstoornissen, werk- en relatieproblematiek, en een aantal andere stoornissen uitgesloten van verzekerde GGZ-zorg in het basispakket. Kijk hier voor een overzicht met behandelingen die niet vergoed worden. Welke stoornissen vergoed worden in uw geval staat weergegeven in de polis van uw zorgverzekering. Als de behandeling van een stoornis niet vergoed wordt vanuit het basispakket of het aanvullende pakket, dan zult u de behandeling hiervoor zelf moeten betalen. Informeer bij uw zorgverzekeraar, of eventueel bij uw psycholoog, of uw behandeling vergoed wordt, voordat u aan het traject begint!

Verandering bekostiging GGZ per 1-1-2022

LET OP: Met ingang van 1 januari 2022 gaat de bekostiging voor de zorg in de geestelijke gezondheidszorg veranderen. Dit betekent dat Psychologenpraktijk De Vaart op 31 december 2021 verplicht is alle lopende dossiers af te sluiten en deze te factureren bij de zorgverzekeraar.

U krijgt dan van uw zorgverzekeraar een overzicht van uw Eigen Risico over 2021 waar deze factuur op staat vermeld. Wanneer uw Eigen Risico over 2021 nog niet (volledig) was verbruikt, zal dit alsnog verrekend worden.

Zo kunnen alle zorgaanbieders in januari 2022 starten met het nieuwe bekostigingssysteem. Op het moment dat uw zorg in 2022 doorloopt, zal deze onder de nieuwe bekostigingssystematiek, het zogenaamde Zorgprestatiemodel, gaan vallen. Een van de grote veranderingen is dat u maandelijks een overzicht van de zorgkosten ontvangt van uw zorgverzekeraar. In deze nieuwe systematiek dient Psychologenpraktijk De Vaart maandelijks de zorg in rekening i.p.v. eens per jaar bij het afsluiten van een zorgtraject. Een van de voordelen hiervan is dat u makkelijk kunt zien welke zorg u heeft gehad in de voorgaande maand. Een van de nadelen is dat u vanaf 1 januari 2022 opnieuw start met het aanspreken van het Eigen Risico 2022 en hierdoor dus mogelijk over 1 zorgtraject 2 keer Eigen Risico betaalt.

Als zorginstelling betreuren wij dit zeer, maar kunnen hier niets aan veranderen. We willen u wel graag goed informeren. Mocht u hier vragen over hebben, neem gerust contact op met uw zorgverzekeraar of met uw zorgverlener.

NB: Voor de basisverzekering heeft elke volwassene een verplicht eigen risico van €385,00 per jaar in 2021. Dit is een minimaal jaarlijks wettelijk vastgesteld bedrag en afhankelijk van de door uw gekozen ziektekostenverzekering kan dit bedrag hoger zijn. Dat betekent dat je de eerste €385,00 die je aan zorgkosten maakt, zelf moet betalen. Dit geldt dus voor alle zorgkosten, behalve voor de huisarts, die u in 2021 maakt, niet uitsluitend de ggz kosten. Nadat je het eigen risico betaald hebt worden de ggz kosten volledig vergoed. Wanneer u in behandeling bent bij Psychologenpraktijk De Vaart dan zal de zorgverzekeraar het verplicht eigen risico dus met u verrekenen, tenzij u deze al eerder in het jaar heeft betaald voor andere zorg.

Wie betaalt de rekening?
Als Psychologenpraktijk De Vaart een contract heeft met uw zorgverzekeraar, dan wordt de rekening buiten u om geregeld.
Per 1-1-2023 heeft Psychologenpraktijk de Vaart een contract met de volgende zorgverzekeraars:

ASR (Ditzo, Amersfoortse en ASR)

Caresq (Promovendum, Besured en National Academic)

DSW (DSW, InTwente en Stad Holland)

ENO (ENO, Salland en Zorgdirect)

ONVZ (Jaaah, ONVZ, PNO zorg en VvAA)

Regeling Medische zorg Asielzoekers

Achmea (FBTO, Interpolis, De Friesland, Zilveren Kruis, ProLife)

VGZ (IZA, UMC, Univé, ZEKUR, VGZ, IZZ en Bewuzt)

CZ (OHRA, Nationale Nederlanden, CZ, JustCZ en CZ direct)

Menzis (Anderzorg, Hema, Menzis, VinkVink en PMA

 

Indien u behandeling wilt voor klachten die niet onder de verzekerde zorg vallen, of  indien u ervoor kiest om uw behandeling zelf te financieren, betaalt u de kosten zelf. Er is dan geen verwijzing van de huisarts nodig. Hiervoor rekenen wij €110,- per uur.

Nog vragen?
Zorg te allen tijde dat u goed weet waar u aan toe bent. Overleg bij twijfel met uw psycholoog en/of vraag informatie op bij uw zorgverzekeraar!

Voor meer informatie over vergoedingen: https://www.zorgwijzer.nl/vergoeding/psychologie