Kosten

Basis GGZ en Gespecialiseerde GGZ
Zorg vanuit de Basis GGZ (BGGZ) is, meestal kortdurende, hulp bij lichte tot matige problematiek. Hiernaast wordt er vanuit de Gespecialiseerde GGZ (SGGZ) zorg aangeboden. Dit betreft complexe problematiek die niet binnen de BGGZ kan worden behandeld.

NB: Bel tijdig af!
Zorgverzekeraars vergoeden alleen als een behandeling heeft plaatsgevonden. Bent u plotseling verhinderd? Belt u dan alstublieft minimaal 24 uur van tevoren af, ook bij ziekte. Belt u niet of te laat, dan moet u meestal de helft van de kosten van de zitting zelf betalen.

Wat kost behandeling in de BGGZ?
In 2020 heeft u vanuit uw basisverzekering recht op vergoeding van psychologische hulp in de BGGZ. U hoeft alleen in uitzonderlijke gevallen een eigen bijdrage te betalen, maar de vergoeding valt wel onder het eigen risico.

Op basis van uw klachten kunt u gebruik maken van een door de overheid vastgesteld product: Kort, Middel, Intensief of Chronisch, ieder met de bijbehorende behandelduur. Hoeveel behandelingen er zullen worden vergoed, hangt af van de ernst van uw klachten. LET OP: er is in alle gevallen een verwijsbrief van uw huisarts nodig! Het is verstandig om eerst langs uw huisarts te gaan, voordat u contact met ons opneemt .

Als u meer gesprekken nodig heeft
Het kan voorkomen dat gedurende de behandeling blijkt dat u toch een langere behandelduur nodig heeft. In dat geval kan de behandelaar u een ‘zwaarder’ product aanbieden, zodat u verzekerd blijft van vergoeding. Uw behandelaar zal u daarvan op de hoogte stellen.

Hieronder de tarieven die de NZA hanteert voor de verschillende behandelingen binnen de BGGZ. Uw zorgverzekeraar kan hier van afwijken.

BGGZ – kort (max. 360 minuten): € 522,13
BGGZ – middel (max. 600 minuten): € 885,01
BGGZ – lang (max. 750 minuten): € 1.434,96
BGGZ – chronisch (max. 753 minuten): € 1.380,49
Onvolledig behandeltraject (max. 180 minuten): € 228,04

Eigen risico
Vergoeding van hulp door een psycholoog in de BGGZ valt onder het verplichte eigen risico, dat is het bedrag dat u eerst zelf moet betalen voordat de zorg die in het basispakket zit, wordt vergoed. In 2021 is het eigen risico € 385,- per persoon in totaal. Huisartsenzorg, tandheelkundige zorg t/m 18 jaar, verloskundige zorg, kraamzorg en zorg die vanuit het aanvullend pakket wordt vergoed, vallen niet onder het eigen risico. Voor kinderen tot 18 jaar geldt geen enkel eigen risico. Het eigen risico betaalt u aan uw zorgverzekeraar.

Wordt behandeling van alle stoornissen in de BGGZ vergoed vanuit de basisverzekering?
Nee, niet van allemaal. Zo zijn aanpassingsstoornissen, werk- en relatieproblematiek, en een aantal andere stoornissen uitgesloten van verzekerde GGZ-zorg in het basispakket. Kijk hier voor een overzicht met behandelingen die niet vergoed worden. Welke stoornissen vergoed worden in uw geval staat weergegeven in de polis van uw zorgverzekering. Als de behandeling van een stoornis niet vergoed wordt vanuit het basispakket of het aanvullende pakket, dan zult u de behandeling hiervoor zelf moeten betalen. Informeer bij uw zorgverzekeraar, of eventueel bij uw psycholoog, of uw behandeling vergoed wordt, voordat u aan het traject begint!

Wie betaalt de rekening?
Als Psychologenpraktijk De Vaart een contract heeft met uw zorgverzekeraar, dan wordt de rekening buiten u om geregeld.
Per 1-1-2021 heeft Psychologenpraktijk de Vaart een contract met alle zorgverzekeraars, voor zowel de BGGZ als de SGGZ. 

Indien u behandeling wilt voor klachten die niet onder de verzekerde zorg vallen, of  indien u ervoor kiest om uw behandeling zelf te financieren, betaalt u de kosten zelf. Er is dan geen verwijzing van de huisarts nodig. Hiervoor rekenen wij €110,- per uur. 

Nog vragen?
Zorg te allen tijde dat u goed weet waar u aan toe bent. Overleg bij twijfel met uw psycholoog en/of vraag informatie op bij uw zorgverzekeraar!

Voor meer informatie over vergoedingen: https://www.zorgwijzer.nl/vergoeding/psychologie