Kosten

  

Basis GGZ en Gespecialiseerde GGZ
Zorg vanuit de Basis GGZ (BGGZ) is, meestal kortdurende, hulp bij lichte tot matige problematiek. Hiernaast wordt er vanuit de Gespecialiseerde GGZ (SGGZ) zorg aangeboden. Dit betreft complexe problematiek die niet binnen de BGGZ kan worden behandeld.


LET OP
: er is in alle gevallen een verwijsbrief van uw huisarts nodig! Het is verstandig om eerst langs uw huisarts te gaan, voordat u contact met ons opneemt.


NB: Bel tijdig af!
Indien u verhinderd bent uw afspraak graag minimaal 24 uur van te voren annuleren dan wel verplaatsen. Hoe eerder u dat doet, hoe prettiger dat voor ons is.
Als u de afspraak korter dan 24 uur van tevoren, of helemaal niet, afzegt dan zal er een ‘no show tarief’ in rekening gebracht worden. Dit bedraagt € 95,- per uur en wordt niet vergoed door de zorgverzekeraar. U ontvangt hiervoor een aparte factuur. Afspraken kunnen worden verplaatst of afgezegd via 0592-330187 of info@psychologenpraktijkdevaart.nl. Afspraken kunnen niet bij de behandelaar worden afgezegd.

Als de factuur niet binnen de aangegeven termijn van 14 dagen wordt betaald zal de praktijk een herinnering sturen. Als de praktijk genoodzaakt is haar declaratie of vordering aan een deurwaarder uit handen te geven, doordat u, na herinnering, niet aan uw verplichtingen voldoet, dan zal de praktijk de (incasso)kosten aan u doorrekenen. Onder deze kosten vallen zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke kosten die voortvloeien uit het verhalen van de vordering.

Mocht u met de betaling van enige vordering jegens de praktijk in gebreke blijven, dan heeft de praktijk het recht verdere uitvoering van de behandeling op te schorten tot op het moment dat de vordering is voldaan.

Uiteraard kunnen wij ons voorstellen dat er redenen zijn waardoor u niet altijd aan deze regels kunt voldoen. In dat geval kunt u bezwaar indienen via administratie@psychologenpraktijkdevaart.nl. Wij kijken dan naar de reden van afzegging en kunnen op basis daarvan beslissen of er wel of geen factuur wordt verzonden dan wel of de factuur wordt kwijtgescholden. Het secretariaat en behandelaren kunnen hier niet over beslissen. U kunt dus niet telefonisch bezwaar indienen. 

Wat kost behandeling?
In 2024 heeft u vanuit uw basisverzekering recht op vergoeding van psychologische hulp. U hoeft alleen in uitzonderlijke gevallen een eigen bijdrage te betalen, maar de vergoeding valt wel onder het eigen risico.

Eigen risico
Vergoeding van hulp door een psycholoog in de GGZ valt onder het verplichte eigen risico, dat is het bedrag dat u eerst zelf moet betalen voordat de zorg die in het basispakket zit, wordt vergoed. In 2024 is het eigen risico € 385,- per persoon in totaal. Huisartsenzorg, tandheelkundige zorg t/m 18 jaar, verloskundige zorg, kraamzorg en zorg die vanuit het aanvullend pakket wordt vergoed, vallen niet onder het eigen risico. Voor kinderen tot 18 jaar geldt geen enkel eigen risico. Het eigen risico betaalt u aan uw zorgverzekeraar.

Tarieven
Hier vindt u de link naar de tarieven die de NZA hanteert voor de verschillende behandelingen binnen de GGZ: GGZ Tool – Tarievenzoeker (nza.nl)
Er wordt een onderscheid gemaakt tussen mono- en multidisciplinaire zorg en of er sprake is van diagnostiek of behandeling. Uw zorgverzekeraar kan hier van afwijken. 

Wordt behandeling van alle stoornissen in de GGZ vergoed vanuit de basisverzekering?
Nee, om de behandeling (deels) vergoed te krijgen, is er een diagnose nodig. De meeste diagnoses komen voor vergoeding in aanmerking. Voor sommige klachten heb je geen recht op vergoeding. Hier onder vindt u een overzicht van deze niet-vergoede diagnoses:

 • problemen op het werk, zoals burn-out of overspannenheid
 • relatieproblemen
 • een ouder-kind-relatieprobleem, mishandeling, rouwreactie, studieprobleem, identiteitsprobleem, acculturatieprobleem, religieus probleem of levensfaseprobleem
 • aanpassingsstoornissen
 • verstandelijke beperking
 • slaapstoornissen
 • premenstruele stemmingsstoornis
 • communicatiestoornissen, bijvoorbeeld stotteren of een taalstoornis
 • leerstoornissen, bijvoorbeeld dyscalculie of dyslexie
 • een fobie, behalve als het om een situatie gaat die vaak voorkomt en begeleiding van de huisartsenpraktijk helpt niet genoeg of wanneer u bang bent voor bijvoorbeeld bloed of injecties
 • verzamelstoornis, behalve als deze heel ernstig is
 • lichte eetbuistoornis
 • huidpulkstoornis, behalve als er ernstige lichamelijke complicaties zijn
 • seksuele disfuncties, bijvoorbeeld erectieproblemen
 • verslaving aan nicotine, bijvoorbeeld aan sigaretten
 • beperkte neurocognitieve stoornis
 • coördinatieontwikkelingsstoornis
 • hechtingsstoornissen
 • misofonie

Als de behandeling van een stoornis niet vergoed wordt vanuit het basispakket of het aanvullende pakket, dan zult u de behandeling hiervoor zelf moeten betalen. Er is dan geen verwijzing van de huisarts nodig. Hiervoor rekenen wij €110,- per uur. Informeer bij uw zorgverzekeraar, of eventueel bij uw psycholoog, of uw behandeling vergoed wordt, voordat u aan het traject begint!

Wie betaalt de rekening?
Als Psychologenpraktijk De Vaart een contract heeft met uw zorgverzekeraar, dan wordt de rekening buiten u om geregeld.

Per 1-1-2024 heeft Psychologenpraktijk de Vaart een contract met de volgende zorgverzekeraars:

ASR (Ditzo, Amersfoortse en ASR)

Caresq (Promovendum, Besured en National Academic)

DSW (DSW, InTwente en Stad Holland)

ENO (ENO, Salland en Zorgdirect)

ONVZ (Jaaah, ONVZ, PNO zorg en VvAA)

Regeling Medische zorg Asielzoekers

Achmea (FBTO, Interpolis, De Friesland, Zilveren Kruis, ProLife)

VGZ (IZA, UMC, Univé, ZEKUR, VGZ, IZZ en Bewuzt)

CZ (OHRA, Nationale Nederlanden, CZ, JustCZ en CZ direct)

Menzis (Anderzorg, Hema, Menzis, VinkVink en PMA

 

Nog vragen?
Zorg te allen tijde dat u goed weet waar u aan toe bent. Overleg bij twijfel met uw psycholoog en/of vraag informatie op bij uw zorgverzekeraar!

Voor meer informatie over vergoedingen: https://www.zorgwijzer.nl/vergoeding/psychologie