Kosten

  

Basis GGZ en Gespecialiseerde GGZ
Zorg vanuit de Basis GGZ (BGGZ) is, meestal kortdurende, hulp bij lichte tot matige problematiek. Hiernaast wordt er vanuit de Gespecialiseerde GGZ (SGGZ) zorg aangeboden. Dit betreft complexe problematiek die niet binnen de BGGZ kan worden behandeld.


LET OP
: er is in alle gevallen een verwijsbrief van uw huisarts nodig! Het is verstandig om eerst langs uw huisarts te gaan, voordat u contact met ons opneemt.


Bel tijdig af!
Wij vinden het erg belangrijk om onze wachttijden zo kort mogelijk te houden. Onze behandelaren reserveren tijd in de agenda op de afgesproken momenten. Daarnaast is het voor het verloop van uw traject belangrijk om de gemaakte afspraken na te komen. Zeg een afspraak alleen af als het echt niet anders kan. 

Indien u verhinderd bent, vragen wij u zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk 24-uur van tevoren uw afspraak te annuleren.
Dit kan
enkel telefonisch via 0592-330187 óf (in het weekend) per mail via info@psychologenpraktijkdevaart.nl

LET OP: de afspraak kan niet bij uw behandelaar worden afgezegd.

De afspraken omtrent zogenoemde “no-shows” ofwel niet tijdig afgezegde afspraken zijn gewijzigd.
Zie hieronder:
 

Ons beleid geldt voor al onze consulten. De kosten voor een no-show bedragen €95,- per uur. Als u drie afspraken mist, dan sluiten wij de behandeling.
Indien u niet tijdig betaalt, zal u worden herinnerd. Daarna zal de vordering uit handen worden gegeven aan het incassobureau. Er worden dan ook incassokosten in rekening gebracht en de praktijk kan dan niet meer over uw eventuele bezwaar beslissen. Indien u niet tot betaling overgaat, waar dit wel terecht wordt bevonden, dan zullen wij u bij her-aanmelding geen behandeling bieden voordat u aan uw betalingsverplichting heeft voldaan.
 

Betaaltermijn: 14 dagen 

Als u de factuur niet in één keer kunt betalen, is er een betalingsregeling mogelijk.
U kunt hiervoor een voorstel sturen naar
administratie@psychologenpraktijkdevaart.nl

Termijn voor indienen bezwaar: 7 dagen 

Wij doen er alles aan om ons beleid aan u kenbaar te maken. Het wordt beschreven in de algemene praktijkinformatie welke u ontvangt vóór de aanvang van uw intakegesprek (u tekent voor deze informatie), tevens staat het beleid in alle bevestigingsmails die u ontvangt voor uw afspraken én is het beleid te lezen op onze website en op het scherm in de wachtkamer op onze hoofdlocatie.  

 

Wat kost behandeling?
In 2024 heeft u vanuit uw basisverzekering recht op vergoeding van psychologische hulp. U hoeft alleen in uitzonderlijke gevallen een eigen bijdrage te betalen, maar de vergoeding valt wel onder het eigen risico.

Eigen risico
Vergoeding van hulp door een psycholoog in de GGZ valt onder het verplichte eigen risico, dat is het bedrag dat u eerst zelf moet betalen voordat de zorg die in het basispakket zit, wordt vergoed. In 2024 is het eigen risico € 385,- per persoon in totaal. Huisartsenzorg, tandheelkundige zorg t/m 18 jaar, verloskundige zorg, kraamzorg en zorg die vanuit het aanvullend pakket wordt vergoed, vallen niet onder het eigen risico. Voor kinderen tot 18 jaar geldt geen enkel eigen risico. Het eigen risico betaalt u aan uw zorgverzekeraar.

Tarieven
Hier vindt u de link naar de tarieven die de NZA hanteert voor de verschillende behandelingen binnen de GGZ: GGZ Tool – Tarievenzoeker (nza.nl)
Er wordt een onderscheid gemaakt tussen mono- en multidisciplinaire zorg en of er sprake is van diagnostiek of behandeling. Uw zorgverzekeraar kan hier van afwijken. 

Wordt behandeling van alle stoornissen in de GGZ vergoed vanuit de basisverzekering?
Nee, om de behandeling (deels) vergoed te krijgen, is er een diagnose nodig. De meeste diagnoses komen voor vergoeding in aanmerking. Voor sommige klachten heb je geen recht op vergoeding. Hier onder vindt u een overzicht van deze niet-vergoede diagnoses:

 • problemen op het werk, zoals burn-out of overspannenheid
 • relatieproblemen
 • een ouder-kind-relatieprobleem, mishandeling, rouwreactie, studieprobleem, identiteitsprobleem, acculturatieprobleem, religieus probleem of levensfaseprobleem
 • aanpassingsstoornissen
 • verstandelijke beperking
 • slaapstoornissen
 • premenstruele stemmingsstoornis
 • communicatiestoornissen, bijvoorbeeld stotteren of een taalstoornis
 • leerstoornissen, bijvoorbeeld dyscalculie of dyslexie
 • een fobie, behalve als het om een situatie gaat die vaak voorkomt en begeleiding van de huisartsenpraktijk helpt niet genoeg of wanneer u bang bent voor bijvoorbeeld bloed of injecties
 • verzamelstoornis, behalve als deze heel ernstig is
 • lichte eetbuistoornis
 • huidpulkstoornis, behalve als er ernstige lichamelijke complicaties zijn
 • seksuele disfuncties, bijvoorbeeld erectieproblemen
 • verslaving aan nicotine, bijvoorbeeld aan sigaretten
 • beperkte neurocognitieve stoornis
 • coördinatieontwikkelingsstoornis
 • hechtingsstoornissen
 • misofonie

Als de behandeling van een stoornis niet vergoed wordt vanuit het basispakket of het aanvullende pakket, dan zult u de behandeling hiervoor zelf moeten betalen. Er is dan geen verwijzing van de huisarts nodig. Hiervoor rekenen wij €110,- per uur. Informeer bij uw zorgverzekeraar, of eventueel bij uw psycholoog, of uw behandeling vergoed wordt, voordat u aan het traject begint!

Wie betaalt de rekening?
Als Psychologenpraktijk De Vaart een contract heeft met uw zorgverzekeraar, dan wordt de rekening buiten u om geregeld.

Per 1-1-2024 heeft Psychologenpraktijk de Vaart een contract met de volgende zorgverzekeraars:

ASR (Ditzo, Amersfoortse en ASR)

Caresq (Promovendum, Besured en National Academic)

DSW (DSW, InTwente en Stad Holland)

ENO (ENO, Salland en Zorgdirect)

ONVZ (Jaaah, ONVZ, PNO zorg en VvAA)

Regeling Medische zorg Asielzoekers

Achmea (FBTO, Interpolis, De Friesland, Zilveren Kruis, ProLife)

VGZ (IZA, UMC, Univé, ZEKUR, VGZ, IZZ en Bewuzt)

CZ (OHRA, Nationale Nederlanden, CZ, JustCZ en CZ direct)

Menzis (Anderzorg, Hema, Menzis, VinkVink en PMA

 

Nog vragen?
Zorg te allen tijde dat u goed weet waar u aan toe bent. Overleg bij twijfel met uw psycholoog en/of vraag informatie op bij uw zorgverzekeraar!

Voor meer informatie over vergoedingen: https://www.zorgwijzer.nl/vergoeding/psychologie