Samenwerking

Wij werken samen met allerlei instanties en zorgverleners, te denken valt hierbij aan:

 

 • Huisartsen
 • POH-GGZ ers
 • Psychiaters: Wilmink , Von Gleich en Bakker
 • Bedrijfsartsen
 • Ziekenhuizen, met name Amsterdam UMC (voormalig VUmc) en UMCG
 • Bedrijfsmaatschappelijk werkers
 • Neurofeedbacktherapeut
 • Fysiotherapeuten
 • Diëtistes
 • UWV
 • Schoolmaatschappelijk werkers
 • Schoolartsen
 • Jeugdzorg
 • Jeugdreclassering
 • Logopedisten
 • De ZorgZaak
 • Paramedics