Samenwerking

Als het in het belang van de cliënt of zijn of haar behandeling noodzakelijk is om met een andere instantie of zorgverlener samen te werken, dan zal de praktijk dit doen. Zo bieden we samen met Paramedics het Behandelprogramma Obesitas aan. Verder kan onze samenwerking bestaan uit informatie-uitwisseling, zoals gegevens over een eerdere behandeling en onderzoeksresultaten van de eventuele diagnostiek; second opinion; een medisch consult voor het voorschrijven van medicijnen; een verzoek om een advies, dan wel adviesverlening.  Wij werken samen met allerlei instanties en zorgverleners, te denken valt hierbij aan: