De praktijk

Wie zijn wij?
Psychologenpraktijk De Vaart biedt hulp aan volwassenen, jongeren en kinderen. Wij bestaan sinds 1996 en zijn vanaf het begin gevestigd in Assen. Onze praktijk is gehuisvest in een voormalige woning en dat is nog goed te zien: wachtkamer en spreekkamers hebben een huiselijke sfeer. We willen een laagdrempelige hulpverleningspraktijk zijn, waar mensen zich op hun gemak voelen. We beseffen dat het vaak al moeilijk genoeg is om de stap te zetten om hulp te zoeken. Onze benadering is dan ook gericht op contact en samenwerking.

In de loop van de jaren zijn we uitgegroeid tot een praktijk met meer dan tien psychologen en meerdere vestigingen. Als team van psychologen met voor een deel verschillende deskundigheden kunnen we beter aan uw hulpvraag voldoen. We hebben een aantal psychotherapeuten in de praktijk en een psychiater die langer durende behandelingen kunnen bieden. Verder werken we intensief samen met andere zorgverleners, zoals fysiotherapeuten en huisartsen.
We hebben dit jaar te maken met een wachtlijst voor de Specialistische GGZ, zie ook links onder Nieuws !!

Belangrijk voor verwijzers
Er zijn uiteraard ook klachten waarvoor niet naar Psychologenpraktijk De Vaart verwezen kan worden, omdat deze een meer intensieve en specialistische behandeling vergen. We denken hierbij aan ernstige verslavingen, acute psychoses en suïcidaliteit; Wij adviseren huisarts, GGD-arts of sociaal wijkteam ook niet te verwijzen bij vermoedens van dreigende crisis die 7 x 24 uurs bereikbaarheid noodzakelijk maakt.

Wat doen wij wel?
U kunt bij ons terecht voor allerlei klachten, zoals:

  • verlegenheid of angsten in sociale contacten
  • gevoelens van somberheid of rouwproblemen
  • stress en burn-out klachten
  • angsten, fobieën en dwangklachten
  • klachten als gevolg van traumatische ervaringen
  • problemen in relaties
  • werk- en studieproblemen
  • psychische klachten als gevolg van lichamelijke ziektes
  • moeilijkheden bij de opvoeding van kinderen en jongeren

Na de diagnose stellen we samen met u een behandelplan op. Volwassenen, jongeren en kinderen kunnen bij ons terecht voor individuele gesprekken, echtpaar- of gezinsbehandeling of een groepsbehandeling zoals een assertiviteitstraining. In het najaar van 2017 is er een assertiviteitstraining geweest.

Ook voor stagiairs
We willen niet alleen een open en toegankelijke praktijk voor cliënten zijn, maar ook voor aankomende vakgenoten. We hebben plezier in ons vak en vinden dat het onze taak is om plezier, vakkennis en ervaring uit te wisselen en over te brengen op anderen. Daarom hebben we stagiairs van de Psychologie opleiding in de praktijk en leiden we psychologen op tot BIG-geregistreerde gezondheidszorgpsychologen en tot psychotherapeuten. Kijk hier voor onze BIG-registratie.

Onze praktijk is in het bezit van het:

* HKZ - Kwaliteitsmanagementsysteemcertificaat Geestelijke Gezondheidszorg. Daarmee voldoen we aan de normeisen van het HKZ-certificatieschema Geestelijke gezondheidszorg, versie 2009 inclusief addendum versie 2011 en NEN-EN-ISO 9001:2008 voor het toepassingsgebied: Praktijk voor Basis GGZ en Specialistische GGZ voor alle leeftijdsgroepen. Kijk hier voor de resultaten van ons cliënttevredenheidsonderzoek van 2016.

* Keurmerk Basis GGZ Kijk hier voor meer informatie.

Onze praktijk werkt onder andere met:

MIRRO (screeningsinstrument)

* Therapieland (e-health)