Behandeling

Onderscheid Basis GGZ en gespecialiseerde GGZ
Aan de ene kant behandelt een GZ-psycholoog klachten die binnen een kortdurend contact aangepakt kunnen worden. Dit betreft dan Basis GGZ. Soms is een langer durende behandeling nodig door een GZ-psycholoog en soms zult u behandeld worden door een psychotherapeut. Dit betreft dan de gespecialiseerde GGZ. De GZ-psycholoog kan naast diagnostiek, kortdurende therapie en begeleiding een verwijzing naar een andere hulpverleningsinstantie voor u regelen als blijkt dat dit nodig is.

Verloop behandeltraject
In het intakegesprek of tijdens het invullen van de online Mirrovragenlijst kunt u aangeven voor welke klachten u zich bij ons hebt aangemeld. Vervolgens wordt in het eerstvolgende, wekelijkse, overleg tussen de behandelaren bepaald wat de juiste vorm van hulpverlening voor uw klachten is. Hierna wordt met u een afspraak gemaakt voor een vervolggesprek. U krijgt dan een brief met informatie over onder andere welke behandelaar u krijgt en de plek waar u zich kunt melden voor het eerste gesprek. In het eerste behandelgesprek wordt in overleg met u een behandelplan opgesteld.

Afhankelijk van uw klachten zult u kortere of langere tijd bij ons in behandeling zijn. Bij de start van uw behandeling en als u uw behandeling heeft afgesloten, ontvangt degene die u verwezen heeft, in de meeste gevallen uw huisarts, informatie over uw behandeling en bij wie u in behandeling bent of bent geweest, nadat u hier toestemming voor gegeven heeft.

Voorkeur voor een behandelend psycholoog 
Er wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de door u aangegeven voorkeur voor wat betreft leeftijd, sekse, houding tegenover religie en dergelijke. Als er onverhoopt geen ‘klik’ mocht zijn, dan zullen we samen met u naar een passende oplossing zoeken.

Nagaan effecten van behandeling
Om na te gaan of de behandeling die u heeft gekregen ook tot een vermindering van uw klachten heeft geleid, maken wij gebruik van een gestandaardiseerde vragenlijst, de OQ 45. Wij vragen u om deze vragenlijst aan het begin en aan het eind van uw behandeltraject in te vullen, waarna we uw scores van het begin en het eind met elkaar vergelijken om na te gaan of de behandeling het gewenste effect gehad heeft.

Psychologisch onderzoek 
Wij beschikken over de expertise om verschillende aspecten van het menselijk functioneren te onderzoeken met behulp van psychologische tests. Meestal wordt de toepassing van tests gecombineerd met een vorm van behandeling, maar u kunt ook contact met ons opnemen voor een onderzoek dat zich richt op een specifieke vraagstelling.

Behandelmogelijkheden, onder andere blended behandelingen
Naast individuele gesprekken kunt u bij ons terecht voor relatietherapie, gezinstherapie en groepsbehandelingen, zoals een assertiviteitstraining. In samenwerking met een diëtiste geven we de cursus “Gezond gewicht“, voor leefstijlverandering bij overgewicht. Niet alle behandelingen worden vergoed, zie hiervoor onder Kosten.
In het algemeen is de behandeling kortdurend en klachtgericht. Dat betekent dat u ook zelf actief met uw klachten aan het werk moet gaan. Op die manier kunnen we de behandeling beperken tot 5 à 7 gesprekken. Het kan voorkomen dat u een blended behandeling krijgt. Dit houdt in dat u twee of meer soorten behandeling tegelijkertijd krijgt aangeboden, bijvoorbeeld Cognitieve gedragstherapie bij een behandelaar in combinatie met een module van de e-health methode Therapieland.

Lotgenotengroepen


Specialisaties