Behandeling

Onze praktijk werkt volgens de richtlijnen van de GGZ: evidence-based werken is van cruciaal belang om kwalitatieve zorg binnen de geestelijke gezondheidszorg te garanderen. Dat betekent dat de behandelingen die we doen uitgaan van de richtlijnen die er worden gegeven door de overheid en een wetenschappelijke onderbouwing hebben. Al onze medewerkers zijn goed geschoold en sommige hebben extra scholing in meer specifieke behandelingen. Voor iedere behandeling geldt dat het belangrijk is naasten te betrekken bij de behandeling, bijvoorbeeld door deze uit te nodigen tijdens het intakegesprek of hier gedurende de behandeling concrete afspraken over te maken.

Onderscheid Basis GGZ en gespecialiseerde GGZ
Aan de ene kant behandelt een GZ-psycholoog klachten die binnen een kortdurend contact aangepakt kunnen worden. Dit betreft dan Basis GGZ. Soms is een langer durende behandeling nodig door een GZ-psycholoog en soms zult u behandeld worden door een psychotherapeut. Dit betreft dan de gespecialiseerde GGZ. De GZ-psycholoog kan naast diagnostiek, kortdurende therapie en begeleiding een verwijzing naar een andere hulpverleningsinstantie voor u regelen als blijkt dat dit nodig is.

Verloop behandeltraject
In het intakegesprek of tijdens het invullen van de online Mirrovragenlijst kunt u aangeven voor welke klachten u zich bij ons hebt aangemeld. Vervolgens wordt in het eerstvolgende, wekelijkse, overleg tussen de behandelaren bepaald wat de juiste vorm van hulpverlening voor uw klachten is. Hierna wordt met u een afspraak gemaakt voor een vervolggesprek. U krijgt dan een brief met informatie over onder andere welke behandelaar u krijgt en de plek waar u zich kunt melden voor het eerste gesprek. In het eerste behandelgesprek wordt in overleg met u een behandelplan opgesteld.

Afhankelijk van uw klachten zult u kortere of langere tijd bij ons in behandeling zijn. Bij de start van uw behandeling en als u uw behandeling heeft afgesloten, ontvangt degene die u verwezen heeft, in de meeste gevallen uw huisarts, informatie over uw behandeling en bij wie u in behandeling bent of bent geweest, nadat u hier toestemming voor gegeven heeft.

Voorkeur voor een behandelend psycholoog 
Er wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de door u aangegeven voorkeur voor wat betreft leeftijd, sekse, houding tegenover religie en dergelijke. Als er onverhoopt geen ‘klik’ mocht zijn, dan zullen we samen met u naar een passende oplossing zoeken.

Nagaan effecten van behandeling
Om na te gaan of de behandeling die u heeft gekregen ook tot een vermindering van uw klachten heeft geleid, maken wij gebruik van een gestandaardiseerde vragenlijst, de OQ 45. Wij vragen u om deze vragenlijst aan het begin en aan het eind van uw behandeltraject in te vullen, waarna we uw scores van het begin en het eind met elkaar vergelijken om na te gaan of de behandeling het gewenste effect gehad heeft.

Psychologisch onderzoek 
Wij beschikken over de expertise om verschillende aspecten van het menselijk functioneren te onderzoeken met behulp van psychologische tests. Meestal wordt de toepassing van tests gecombineerd met een vorm van behandeling, maar u kunt ook contact met ons opnemen voor een onderzoek dat zich richt op een specifieke vraagstelling.

Behandelmogelijkheden, onder andere blended behandelingen
Naast individuele gesprekken kunt u bij ons terecht voor relatietherapie, gezinstherapie en groepsbehandelingen, zoals een assertiviteitstraining. In samenwerking met een diëtiste geven we de cursus “Gezond gewicht“, voor leefstijlverandering bij overgewicht. Niet alle behandelingen worden vergoed, zie hiervoor onder Kosten.
In het algemeen is de behandeling kortdurend en klachtgericht. Dat betekent dat u ook zelf actief met uw klachten aan het werk moet gaan. Op die manier kunnen we de behandeling beperken tot 5 à 7 gesprekken. Het kan voorkomen dat u een blended behandeling krijgt. Dit houdt in dat u twee of meer soorten behandeling tegelijkertijd krijgt aangeboden, bijvoorbeeld Cognitieve gedragstherapie bij een behandelaar in combinatie met een module van de e-health methode Therapieland.

Lotgenotengroepen


Specialisaties

 • Cognitieve gedragstherapie

  In deze behandeling krijgt u zicht op uw denkpatronen: u onderzoekt hoe u gedachten samenhangen met uw gevoelens en gedrag. Vervolgens leert u  hoe u gedachten die ongewenste gevoelens geven om kunt buigen naar gedachten die wél gewenste gevoelens met zich meebrengen.

 • Psychotherapie
  Psychotherapie is een effectieve gespreksbehandelmethode voor psychische stoornissen en problemen.  Gesprekken tussen de patiënt(en) en de deskundige hulpverlener staan centraal. De behandelingen zijn kort als het kan en langdurig als dat nodig is, omdat bij sommige ernstige psychische problematiek het belangrijkste effect van de behandeling pas na wat langere tijd te behalen is. Al onze psychotherapeuten zijn BIG geregistreerde psychotherapeuten (of psychiater/klinisch psycholoog) en we voldoet daarmee aan de kwaliteitseisen die door de overheid zijn vastgesteld.

 • Systeemtherapie

  Het belangrijkste kenmerk van systeemtherapie is dat belangrijke naasten zoals de partner, kinderen, broer, zus, ouders, vrienden  betrokken kunnen worden bij de therapie. Tijdens de therapie is er veel aandacht voor de onderlinge interactiepatronen en de verbetering hiervan. Er wordt ook rekening gehouden met eventuele belangrijke afwezigen.

 • Traumabehandeling (EMDR), zie filmpje

  In deze behandeling kijken we vooral hoe uw overlevingsstrategieën, manieren om in het dagelijks leven te denken en doen, in het verleden (positief) gefunctioneerd hebben. Als deze patronen in de weg zitten bij uw huidige functioneren dan gaan we samen met u aan verandering werken. Ook is er ruimte om te rouwen en zoeken we samen met u naar een manier om uw verleden een plaats te geven. De traumabehandeling bestaat uit een aantal behandelvormen; cognitieve gedragstherapie, psychotherapie, psychomotorische therapie, lichaamsgerichte therapie en/of  farmacotherapie. Een deel van de therapie kan in de vorm van EMDR plaats.

 • Genderdysforie of transgenderzorg

  Er is sprake van genderdysforie als iemand zich aan de ene kant ongemakkelijk voelt bij de geldende normen voor zijn of haar geslacht en zich aan de andere kant blijft identificeren met het andere geslacht.
  Per 1 januari 2014 biedt psychologenpraktijk De Vaart transgenderzorg aan in Assen. De zorg wordt verleend door een hiervoor speciaal opgeleid genderteam. Wij werken samen met het genderteam van het UMCG, het genderteam van het Amsterdam VUMC en met andere (para-)medische specialisten in binnen- en buitenland.

 • Schematherapie

  Dit is een vorm van psychotherapie voor mensen met ernstige, psychische stoornissen, zoals een persoonlijkheidsstoornis of een vaak terugkerende depressie. Deze therapie helpt je de oorsprong van gedragspatronen te doorgronden en te veranderen. De invloed van ervaringen uit je jeugd op je patronen en dagelijkse leven wordt onderzocht.  Je leert jezelf zodanig veranderen dat je je beter gaat voelen, beter voor jezelf kunt zorgen en beter voor jezelf op kunt komen. Je leert voelen wat je behoeften zijn en je leert hier op een gezondere manier voor op te komen. Hierdoor verandert niet alleen je gedrag, maar veranderen ook je gedachten en gevoelens.

 • Kortdurende oncologische psychotherapie
  Vanwege uw ziekte kunt u geconfronteerd worden met klachten op lichamelijk- en/of psychosociaal gebied. Genezing of beheersing van kanker vergt veel energie, zowel lichamelijk als psychisch. Lichamelijke klachten en/of een veranderd uiterlijk kunnen uw dagelijks functioneren belemmeren. Angst-, stress- en/of depressieve gevoelens, slaapproblemen of andere psychische klach­ten komen veel voor na de diagnose kanker en de veelal ingrijpende medische behandelingen die volgen. Zo kunt u moeilijkheden ervaren in de omgang met uw sociale omgeving, bijvoorbeeld op uw werk. U kunt ook de aspecten van diagnose en behandeling als (psycho) traumatisch hebben ervaren. Een psycholoog kan u en uw naasten helpen om met de gevolgen van de ziekte kanker om te gaan. De psycholoog geeft u informatie over de bijbehorende verwerkingsprocessen en biedt u waar nodig psychologische behandeling.
 • Blended behandelingen

  Blended behandeling omvat een geïntegreerd hulpaanbod van zowel online als face to face interventies met als doel de zorg cliëntvriendelijker, kwalitatief beter en doelmatiger te maken.. Blended behandeling lijkt het beste uit twee werelden bijeen te brengen: het persoonlijke element uit de face to face behandeling en het flexibele en toegankelijke uit de online behandeling. Het sluit aan bij de verschuiving in de zorg en de mondiger wordende cliënt die zelf meer regie wil in zijn behandelproces.

 • Groepsbehandelingen
  Zoals een assertiviteitstraining, een COMET training, mindfulness training of obesitas training. Zie ons aanbod over groepsbehandelingen onder het kopje cursussen.