COMET groepstraining

Voor wie bedoeld?
De COMET groepstraining is bedoeld voor mensen die last hebben van hoe ze naar zichzelf kijken of onredelijk veel aandacht vestigen op negatieve eigenschappen, maar tegelijkertijd beseffen dat zij ook over een aantal positieve eigenschappen beschikken. Dit wordt ook wel een minderwaardigheidscomplex genoemd.

Versterken positief zelfbeeld
COMET is een individuele training in groepsverband. De voordelen van een groep zijn de onderlinge herkenning, steun en de mogelijkheid om van elkaar te leren. De groep is geen praatgroep maar een doe-groep waar specifiek wordt ingezet op het versterken van een positief zelfbeeld.Tijdens de COMET trainingen leert u zich te concentreren op uw positieve kanten en waardevolle eigenschappen. De positieve meningen over uzelf gaan als het ware de competitie aan met uw negatieve gedachten. U dient uw positieve ervaringen weer meer vooraan in het geheugen te krijgen. U weet dat deze positieve eigenschappen aanwezig zijn, maar in het dagelijkse leven hebt u er onvoldoende oog voor. Daar gaat u mee aan de slag, zodat de positieve zelfwaardering weer op de voorgrond komt.

Methode
We maken gebruik van het werkboek ‘Verbeter uw zelfbeeld in 7 stappen’ van C.W. Korrelboom. Hierin staan alle opdrachten en de invulling van de bijeenkomsten stap voor stap beschreven. De verschillende oefeningen worden met de groep uitgevoerd, maar iedere deelnemer kan de oefening aanpassen aan de eigen situatie. Tijdens de eerste training wordt uw negatieve zelfbeeld in kaart gebracht en uw gewenste zelfbeeld vastgesteld. U leert vervolgens door middel van verschillende  oefeningen dit nieuwe zelfbeeld voelbaar en sterker te maken. Ook krijgt u huiswerk mee om te oefenen. U moet zich bijvoorbeeld die situaties voorstellen (imaginatie) waarbij uw positieve eigenschappen tot uiting komen. Op die manier worden de positieve gevoelens en gedachten over uzelf sterker en meer toegankelijk voor u.

Bijeenkomsten en vergoeding
De training bestaat uit 8 bijeenkomsten en wordt begeleid door een psycholoog. De kosten worden in de meeste gevallen vergoed door de zorgverzekeraar. Houdt u wel rekening met uw eigen risico. Mocht u nog vragen hebben over COMET training of wilt u weten of COMET training geschikt is voor het verminderen van uw eigen klachten, vraag het dan aan uw behandelaar.

De training gaat door bij voldoende aanmeldingen. U kunt zich aanmelden via uw behandelaar, telefonisch, 0592-330187 of via de mail, info@psychologenpraktijkdevaart.nl. Mocht u nog niet in behandeling zijn dan zal u voor aanvang van de training samen met een van onze behandelaren een gesprek hebben om te kijken of de training voor u geschikt is.