De praktijk

Wie zijn wij? 
Psychologenpraktijk De Vaart biedt hulp aan volwassenen, jongeren en kinderen, zie hiervoor ook onze kindersite. Wij bestaan sinds 1995 en zijn vanaf het begin gevestigd in Assen. Onze praktijk is gehuisvest in een voormalige woning en dat is nog goed te zien: wachtkamer en spreekkamers hebben een huiselijke sfeer. We willen een laagdrempelige hulpverleningspraktijk zijn, waar mensen zich op hun gemak voelen. We beseffen dat het vaak al moeilijk genoeg is om de stap te zetten om hulp te zoeken. Onze benadering is dan ook gericht op contact en samenwerking.

In de loop van de jaren zijn we uitgegroeid tot een praktijk met plusminus 50 psychologen en psychotherapeuten en meerdere vestigingen. Als team van psychologen en psychotherapeuten met voor een deel verschillende deskundigheden kunnen we beter aan uw hulpvraag voldoen. We hebben psychotherapeuten in de praktijk die langer durende behandelingen kunnen bieden. Verder werken we intensief samen met andere zorgverleners, zoals fysiotherapeuten, huisartsen en psychiaters.

We hebben dit jaar te maken met een WACHTLIJST 
Formeel moeten we u wijzen op het volgende: Wanneer u de wachttijd te lang vindt, dan kunt u altijd contact opnemen met ons. Als de wachttijd meer dan 8 weken is, dan kunnen wij u in contact brengen met een andere zorgaanbieder, die u eerder in behandeling kan nemen. U kunt ook uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met ons een intakegesprek krijgt, en dat binnen 10 weken vanaf de intake de behandeling is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de Treeknormen).

Bereikbaarheid
We zijn telefonisch bereikbaar van 8.30 tot en met 16.30 uur. Buiten deze tijden kunt u voor crisis terecht bij uw huisarts of bij de huisartsenpost, 0900-112 0 112. De huisartsenspoedpost Assen is gevestigd aan: Europaweg-Zuid 1, 9401 RK  Assen. Heeft u een minder dringende vraag, dan kunt u ons ook een mail sturen of de voicemail inspreken.

Belangrijk voor verwijzers
Er zijn uiteraard ook klachten waarvoor niet naar Psychologenpraktijk De Vaart verwezen kan worden, omdat deze een meer intensieve en specialistische behandeling vergen. We denken hierbij aan ernstige verslavingen, acute psychoses en suïcidaliteit. Wij adviseren huisarts, GGD-arts of sociaal wijkteam ook niet te verwijzen bij vermoedens van dreigende crisis die 7 x 24 uurs bereikbaarheid noodzakelijk maakt.

Exclusiecriteria:

 • Kinderen jonger dan 4 jaar 
 • Zeer crisisgevoelig en/of suïcidaal gedrag 
 • Primaire verslavingsproblematiek 
 • EPA patiënten 
 • Verstandelijke beperking (IQ <70) 
 • Anorexia, met een BMI lager van 17 
 • Cliënten met ernstige agressieproblematiek of delictgedrag 
 • Cliënten met een ernstige persoonlijkheidsstoornis 
 • Cliënten met een psychotische stoornis. 

Wat doen wij wel?
U kunt bij ons terecht voor allerlei klachten, zoals:

 • verlegenheid of angsten in sociale contacten
 • gevoelens van somberheid of rouwproblemen
 • stress en burn-out klachten
 • problemen met het bij de geboorte toegewezen geslacht, zie Transgenderzorg
 • angsten, fobieën en dwangklachten
 • klachten als gevolg van traumatische ervaringen
 • problemen in relaties
 • werk- en studieproblemen
 • psychische klachten als gevolg van lichamelijke ziektes
 • moeilijkheden bij de opvoeding van kinderen en jongeren

Na de diagnose stellen we samen met u een behandelplan op. Volwassenen, jongeren en kinderen kunnen bij ons terecht voor individuele gesprekken, echtpaar- of gezinsbehandeling of een groepsbehandeling zoals een assertiviteitstraining, mindfulness, COMET training of schematherapie

Ook voor stagiairs
We willen niet alleen een open en toegankelijke praktijk voor cliënten zijn, maar ook voor aankomende vakgenoten. We hebben plezier in ons vak en vinden dat het onze taak is om plezier, vakkennis en ervaring uit te wisselen en over te brengen op anderen. Daarom hebben we stagiairs van de Psychologie opleiding in de praktijk en leiden we psychologen op tot BIG-geregistreerde gezondheidszorgpsychologen en tot psychotherapeuten. Kijk hier voor onze BIG-registratie.

Onze praktijk is in het bezit van het:

HKZ – Kwaliteitsmanagementsysteemcertificaat Geestelijke Gezondheidszorg. Daarmee voldoen we aan de normeisen van het HKZ-certificatieschema Geestelijke gezondheidszorg, versie 2009 inclusief addendum versie 2011 en NEN-EN-ISO 9001:2008 voor het toepassingsgebied: Praktijk voor Basis GGZ en Specialistische GGZ voor alle leeftijdsgroepen.

Cliënttevredenheidsonderzoek
Om inzage te krijgen in onze cliëntervaring wordt de ‘CQ-index’ vragenlijst gebruikt. Hieronder onze scores van 2022:

Het aantal respondenten in 2022 is: 426

Bejegening (1-5): 4.7
Informatie behandeling (1-5): 4.2
Samen beslissen (1-5): 4.4
Uitvoering behandeling (1-5): 4.2 

Rapportcijfer (0-10): 8.0

Vergelijking met scores uit 2021
Het aantal respondenten in 2021 is: 150

Bejegening (1-5): 4.9
Informatie behandeling (1-5): 4.1
Samen beslissen (1-5): 4.4
Uitvoering behandeling (1-5): 4.2 

* Kwaliteitsstatuut Kijk hier voor meer informatie.

Keurmerk Basis GGZ Kijk hier voor meer informatie.

Onze praktijk werkt onder andere met:

MIRRO (screeningsinstrument)

* Embloom (e-health)

Wilt u weten hoe het zit met uw privacy en\of cookies, kijk dan hier en ons privacystatement kijk dan hier.