Inhoud kwaliteitsstatuut

8 december 2017 | Nieuws

Per 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van ‘geneeskundige GGZ’, dat wil zeggen generalistische basisGGZ en gespecialiseerde GGZ, binnen de Zorgverzekeringswet verplicht een kwaliteitsstatuut openbaar te maken. Dit betreft een goedgekeurd kwaliteitsstatuut.

Kwaliteitsstatuut GGZ