Behandelprogramma Obesitas

Centrum Leefstijl en Zorg (CLeZ) kan u helpen

Hebben de vele dieetpogingen niet het gewenste effect gehad? Bent u toe aan een duurzame oplossing? Wilt u de stap zetten naar een gezond leven en bent u gemotiveerd en bereid uw leef- en eetstijl te veranderen voor gezondheidswinst? Dan bent u bij het Centrum Leefstijl en Zorg (CLeZ) aan het juiste adres. Wij bieden begeleiding op zowel lichamelijk als mentaal vlak. Want bij CLeZ weten wij dat je mentale en fysieke elementen niet los van elkaar kunt zien bij de begeleiding van obesitas en dat blijvende gewichtsreductie niet gemakkelijk is. Daarom ondersteunen onze professionals bij het behalen van een duurzaam succes.

Uitein­delijk hangt het welslagen van het programma wel af van uw inzet en motivatie. Indien u gaat deelnemen aan het obesitasprogramma, wordt van u verwacht dat u actief mee­doet aan alle aangeboden sessies.

Consult Internist
Voordat u met het obesitasprogramma kunt starten, wordt gekeken of het pro­gramma echt iets voor u is. Hiervoor krijgt u een afspraak bij de internist, waarbij u voorafgaand moet bloedprikken. De internist stelt vast of u medisch gezien in aanmerking komt voor het programma, dit mede aan de hand van de uit­slagen van het bloedonderzoek en uw medische voorgeschiedenis. Indien er geen medische belemmeringen zijn voor deelname aan het programma, krijgt u een uitnodiging voor de voorlichtingsbijeenkomst mee. De internist is medisch eindverantwoordelijk voor het obesitasprogramma. Gedurende het jaar heeft u evaluatiegesprekken met de internist, psycholoog en diëtist.

Voorlichtingsbijeenkomst
In deze voorlichtingsbijeenkomst leggen wij uit wat het programma precies inhoudt, nemen we de planning door en is er gelegenheid voor het stellen van vragen. Hoe beter u geïnformeerd bent, hoe beter u in staat bent om een weloverwogen keuze te maken.

Start programma
Het behandelprogramma start met een intake bij de psycholoog. Samen met u wordt gekeken of u direct kunt starten met het behandelprogramma of dat er in overleg eerst wordt besloten om te starten met een voortraject. Het kan zijn dat u eerst een traject start voor mentale begeleiding vanwege psychische problematiek. Verder kan de internist adviseren om eerst een traject te starten voor intensieve gewichtsreductie, omdat dit medisch wenselijk/noodzakelijk is.

Opbouw en duur van het programma
Het totale behandelprogramma duurt twee jaar. Het intensieve behandelprogramma wordt begeleid door de diëtist en psycholoog en duurt vijf maanden, waarbij er om de week een groepsbijeenkomst is van 1,5 uur waarin verschillende educatieonderwerpen aan bod komen. Tijdens deze bijeenkomsten leert u vaardigheden om uw gewoontes en patronen te doorbreken, waarbij het accent ligt op duurzame gedragsverandering in uw leefstijlpatroon. Hoe doe je dat? Welke belemmeringen kan je tegenkomen en hoe ga je hiermee om? Kortom: gedragsverandering en alles wat daarbij komt kijken. Vier weken na de laatste bijeenkomst wordt de intensieve fase van het behandelprogramma afgesloten met een terugkombijeenkomst. Na de intensieve fase vinden er vier themabijeenkomsten plaats (om de vier weken). Het programma van de themabijeenkomsten wordt tijdens het groepsprogramma samengesteld in overleg met de groep. In het tweede jaar worden de themabijeenkomsten verzorgd door de diëtist/leefstijlcoach en deze sessies vinden om de zes weken plaats. Er wordt in de planning rekening gehouden met de feestdagen en zomervakantie.

Verwijzing via uw arts
Bespreek ons programma met uw huisarts, bedrijfsarts of medisch specialist. Uw arts kan u vervolgens op de gebruikelijke manier verwijzen via Zorgdomein naar de Obesitaspoli van de internisten van het Wilhelmina Ziekenhuis Assen. Kijk hier voor meer informatie over de verwijzing. Als uw arts niet bekend is met het programma van CLeZ, dan vertellen wij hem of haar graag meer over onze werkwijze.

In de basisverzekering
De obesitasbehandeling wordt vergoed door uw zorgverzekeraar vanuit de basisverzekering (BGGZ)*. Dit geldt voor de internist, diëtist en de psycholoog. Het onderdeel fysiotherapie wordt niet vergoed en is geen onderdeel van het trainingsprogramma. Indien er behoefte is aan individuele begeleiding van de fysiotherapeut, worden deze behandelingen vergoed vanuit de aanvullende verzekering.
* Vergoeding vanuit de basisverzekering valt ten laste van uw eigen risico.

Aanvullende kosten
Het onderdeel bewegen is wel geïntegreerd in het programma, in die zin dat bewegen onlosmakelijk verbonden is met een gezonde leefstijl. Helaas wordt het bewegen niet vergoed door de zorgverzekeraar. U kunt zelf meer gaan bewegen (door bijvoorbeeld te gaan fietsen, wandelen of zwemmen) of de kosten voor het sporten bij een club of sportschool voor uw eigen rekening te nemen. Bij Paramedics kunt u tegen een gereduceerd tarief een (obesitas) beweeg-sportprogramma volgen. Deze kortingsregeling is exclusief voor deelnemers van het obesitasprogramma. Daarnaast maken wij gebruik van een activity tracker en een Persoonlijke Gezondheidsomgeving om inzicht te krijgen in uw leefstijl. Ook deze kosten vallen niet onder de ziektekostenverzekering.

Wie zijn wij?
Wij zijn de internisten van het Wilhelmina Ziekenhuis Assen, diëtisten van GLI Drenthe, de zorg- en leefstijlprofessionals van Paramedics en de psychologen van Psychologenpraktijk De Vaart.

Het Centrum Leefstijl en Zorg is gehuisvest bij Paramedics.
Bremstraat 21
9404 GA Assen
Tel: (0592) 34 26 60                         Fax: (0592) 309222
E-mail: info@clez.nl                         Internet: www.clez.nl