Traumabehandeling

Wat is EMDR
Eye Movement Densensitization and Reprocessing, afgekort tot EMDR, is een behandeling voor mensen die last blijven houden van de gevolgen van een schokkende ervaring, zoals een verkeersongeval of een geweldsmisdrijf. Bepaalde gebeurtenissen kunnen diep ingrijpen in het leven van mensen. Veel mensen die een schokkende gebeurtenis meemaken verwerken dit op eigen kracht. Bij anderen ontwikkelen zich psychische klachten. Vaak gaat het om opdringende herinneringen aan de gebeurtenis, waaronder angstwekkende beelden (herbelevingen, ‘flashbacks’) en nachtmerries. Andere klachten die vaak voorkomen zijn schrik- en vermijdingsreacties. Men spreekt dan meestal van een ‘posttraumatische stressstoornis”(PTSS).

EMDR is bedoeld voor de behandeling van mensen met PTSS en andere traumagerelateerde angstklachten. Dit zijn klachten die zijn ontstaan als direct gevolg van een concrete, akelige gebeurtenis en waarbij het denken aan deze gebeurtenis nog steeds emotionele reacties oproept.