Assertiviteitstraining

De Assertiviteitstraining is bedoeld voor mensen die het moeilijk vinden om in de omgang met anderen te reageren zoals ze eigenlijk graag zouden willen. Het kan zijn dat u best weet hoe u iets kunt zeggen, maar dat u het niet durft. Het kan ook zijn dat u niet weet hoe iets te zeggen of te doen. In het najaar start misschien een nieuwe assertiviteitstraining, zie verder naar onderen.

Zo kunt u bijvoorbeeld:

  • niet weten hoe nee te zeggen wanneer u iets gevraagd wordt
  • het idee hebben dat de belangen van anderen belangrijker zijn dan die van uzelf
  • anderen vaak tevreden stellen uit angst om kritiek te krijgen
  • niet weten hoe kritiek te geven

Het kan ook zijn dat u juist:

  • agressief wordt wanneer u kritiek krijgt
  • gevoelens opkropt tot u deze niet langer voor u kunt houden en het tot een uitbarsting komt
  • zich moeilijk bij een besluit van een ander kunt neerleggen en zelf het liefst de baas bent

Assertiviteit houdt in: opkomen voor jezelf. Iemand doet dat wat hij/zij zelf het prettigst vindt, zonder daarbij de belangen van anderen te schaden. Iemand die assertief is durft voor zijn eigen behoeften en verlangens uit te komen en voelt zich verantwoordelijk voor zichzelf.

In de cursus Assertiviteitstraining leert u vaardigheden waarmee u in allerlei situaties assertiever kunt reageren.

De cursus legt het accent op het oefenen van gedrag. Het is geen praatgroep of therapie. Er wordt gewerkt aan de hand van een cursusboek, waarin de vaardigheden met leerpunten staan beschreven. De vaardigheden die aan bod komen zijn: nee zeggen, wensen uiten, omgaan met kritiek, boosheid uiten, reageren op boosheid en onderhandelen.

Er wordt in rollenspelen geoefend met eigen situaties van de cursisten. Daarnaast zijn er groepsoefeningen. Het volgen van de cursus vergt veel tijd en inzet van u omdat er naast de wekelijkse bijeenkomsten ook huiswerkopdrachten worden gegeven.
De cursus bestaat uit mimimaal zeven bijeenkomsten die wekelijks plaatsvinden. De cursus wordt begeleid door een psycholoog. Het aantal deelnemers is minimaal 6 en maximaal 10. U kunt zicht hiervoor nu al aanmelden. U kunt zich opgeven bij uw behandelaar, telefonisch, 0592-330187 of via de mail, info@psychologenpraktijkdevaart.nl.

De kosten kunnen vaak door de ziektekostenverzekering worden vergoed.