Omgaan met fibromyalgie

De cursus omgaan met fibromyalgie is bedoeld voor mensen met fibromyalgie die het moeilijk vinden om met deze ziekte om te gaan. Hun klachten zijn vaak pijn, stijfheid en vermoeidheid, maar ook somberheid kan er bij horen.

Het kan zijn dat iemand te veel rekening houdt met zijn of haar klachten, bang is voor pijn en vermoeidheid, waardoor hij of zij steeds minder gaat doen. Het kan ook zijn dat iemand zijn of haar klachten volledig negeert en voortdurend over zijn of haar eigen grenzen heen gaat.

De cursus bestaat uit twee delen:

  • De cursist gaat onder begeleiding van een fysiotherapeut trainen om de conditie te verbeteren, maar ook om het lichaam beter te leren aanvoelen. Gedurende 3 maanden traint de cursist twee keer per week.
  • De cursist voert acht gesprekken met een psycholoog en praat dan over de betekenis van de ziekte: de cursist leert onderscheid te maken tussen spanning en ontspanning, assertiever te worden en keuzes te maken, zich bewust te worden van de rol van zijn of haar gedachten op zijn of haar gedrag en het ontvangen van tips en trucs beter om te gaan met de ziekte.