Transgenderzorg

Behandeling volwassenen met genderdysforie

 

Transgenderhulpverlening vanuit Assen

Genderdysforie
Genderdysforie verwijst naar de ervaring van diepgaand ongemak of ontevredenheid dat iemand kan voelen wanneer er een discrepantie is tussen het bij geboorte toegewezen geslacht en de genderidentiteit waarmee die persoon zich werkelijk identificeert. Deze term omvat een breed spectrum van genderbelevingen en -identiteiten, waaronder, maar niet beperkt tot, transgender zijn.

Per 1 januari 2014 biedt psychologenpraktijk De Vaart transgenderzorg aan. De zorg wordt verleend door een hiervoor speciaal opgeleid genderteam. Wij werken samen met het genderteam van het UMCG, het genderteam van het Amsterdam UMC en met andere (para-)medische specialisten in binnen- en buitenland.

Voor wie:

  • Voor iedereen die op een of andere manier het gevoel heeft zich niet thuis te voelen met het geslacht van het lichaam waarmee men is geboren en die meent hulp nodig te hebben, is begeleiding en behandeling mogelijk.
  • Voor iedereen die psychologische hulp zoekt of met vragen zit, omdat men in diens familiekring te maken heeft met iemand die transgender is.

We bieden:

  • Persoonlijke begeleiding tijdens het onderzoeken van de gevoelens van genderdysforie, verkennen van de genderidentiteit en hulp om deze te integreren in het dagelijks leven.
  • Psychische ondersteuning en begeleiding gedurende het gehele transitieproces.
  • Persoonlijke hulp na het uitvoeren van relevante testen bij bijvoorbeeld problemen uit de jeugd en onverwerkt verdriet.
  • Psychische ondersteuning, zowel op de werkplek als in familiekring bij de verwerking van de transitie.
  • Nazorg door persoonlijke begeleiding nadat het transitieproces (juridisch, sociaal en/of medisch gezien) is afgerond en het toch niet meevalt om je draai te vinden. Ook hiervoor kunt u bij ons terecht.
  • Hulp bij de verwerking van de genderdysforie en eventuele transitieproces van een familielid of partner.
  • Hulp voor u en uw partner om met de nieuwe situatie samen uw weg te vinden.

Vergoeding: 
Psychologische hulp bij genderdysforie valt onder de verzekerde zorg vanuit de basisverzekering.

Deskundigenverklaring
Sinds 1 juli 2014 is het mogelijk om uw geslachtaanduiding en voornamen te laten wijzigen in de Basis Registratie Personen. Juridisch bent u dan de man of vrouw die u zich voelt. Om hiervoor in aanmerking te komen, dient u over een deskundigenverklaring te beschikken. Bij onze praktijk werken deskundigen die deze verklaring mogen afgeven. Voor details zie Procedure geslachtswijziging

Samenwerking en afspraken tussen Amsterdam UMC, UMCG en Psychologenpraktijk De Vaart.

Met het Kennis- en Zorgcentrum voor genderdysforie van Amsterdam UMC en het Genderteam van het UMCG zijn instroomafspraken voor bepaalde delen van de behandeling en begeleiding aan volwassenen:

1. Diagnostiek van Psychologenpraktijk De Vaart worden door het Amsterdam UMC en het UMCG in principe overgenomen. De indicatiestelling voor een genderbevestigende behandeling vindt altijd plaats binnen het Amsterdam UMC en UMCG. Na de aanmelding zijn er altijd een intake en vervolgafspraken nodig ter indicatiestelling.

2. Hormoonbehandeling die na diagnostiek vanuit Psychologenpraktijk De Vaart elders is gestart, kan bij volledige overdracht van voorinformatie en zorg in aanmerking komen voor overname door het Amsterdam UMC en UMCG. Na de aanmelding is er altijd een intake en vervolgafspraken nodig ter beoordeling van de overname.

3. Voor genderbevestigende chirurgische ingrepen kan door Psychologenpraktijk De Vaart worden verwezen naar Amsterdam UMC en UMCG. De indicatiestelling voor een genderbevestigende behandeling vindt altijd plaats binnen Amsterdam UMC en UMCG. Na aanmelding zijn er altijd een intake en vervolgafspraken nodig ter indicatiestelling.

Voor alle bovenstaande situaties geldt dat personen op de reguliere wachtlijst voor toegang tot zorg van Amsterdam UMC en UMCG worden geplaatst.

 

Ook werken wij samen met de afdeling Interne Geneeskunde van WZA (Wilhelmina Ziekenhuis Assen), het MCL (Medisch Centrum Leeuwarden), MST (Medisch Spectrum Twente) en het Maasstad ziekenhuis Rotterdam.

Meer informatie over genderdysforie vindt u bijvoorbeeld op onderstaande websites:

Specifiek voor jongeren:

Een forum van transgenders:

Ter ondersteuning: