Algemene informatie

Onze werkwijze en specialismen

Samenwerking en nieuwe ontwikkelingen
We staan open voor nieuwe ontwikkelingen in ons vakgebied en proberen hierop aan te sluiten. Dit betekent ook dat we investeren in samenwerking met anderen: we zetten multidisciplinaire cursussen op, omdat we denken dat door samenwerking soms meer te bereiken valt dan wanneer ieder op zijn eigen eiland aan het werk is. Zo geven we samen met een fysiotherapeut en een diëtiste de cursus 'Leef je gezond', een programma bedoeld voor mensen met diabetes en/of overgewicht, dat gericht is op leefstijlverandering.

Genderteam
Ook ons genderteam is een belangrijk onderdeel van onze praktijk geworden. We behandelen jongeren en volwassenen met gendervragen of genderdysforie en werken daarin onder andere samen met het Universitair Medisch Centrum Groningen en het VU Medisch Centrum Amsterdam.

Kinder- en jeugdteam
De vraag naar kortdurende hulp voor kinderen en adolescenten is enorm toegenomen. Daarom hebben wij een speciaal kinder- en jeugdteam dat bestaat onder andere uit een aantal psychologen, een orthopedagoog-generalist en twee kinder- en jeugdpsychotherapeuten. Ook werken we samen met een jeugdtherapeut, een systeemtherapeut, een psychomotorisch therapeut en een neurofeedback therapeut. Het kinder- en jeugdteam geeft individuele hulp aan kinderen en jongeren, doet ouderbegeleiding en gezinsgesprekken. Voor meer informatie over zorg voor kinderen en adolescenten kijk hier.

Onze werkwijze
In de eerste screening proberen wij inzicht te krijgen in de aard van uw klachten en kunt u vragen stellen over onze werkwijze. Op basis van het intakegesprek of uw online aanmelding via het Mirro systeem wordt bekeken of we uw klachten kunnen behandelen en zo ja, bij wie u het beste terecht kunt. Indien uw klachten niet behandeld kunnen worden binnen onze praktijk, dan zal in overleg met u gezocht worden naar een andere vorm van hulpverlening.