Gezond gewicht

Eten en diëten
Veel mensen willen anders eten, omdat zij ontevreden zijn met hun figuur of omdat zij door hun manier van eten gezondheidsrisico’s lopen. Ondanks de vele goede bedoelingen zijn er toch maar weinig mensen die er op eigen kracht in slagen om wezenlijke langdurige veranderingen in eetpatroon en gewicht aan te brengen. Dit kan te wijten zijn aan een gebrek aan motivatie, een verkeerde aanpak of beide.
Een kortdurend dieet is voor een tijdje nog wel vol te houden. Daarna wordt meestal het oude eetpatroon weer voortgezet. Deze cursus is niet bedoeld voor mensen die in korte tijd een aantal kilo’s kwijt willen, en daarna weer evenveel wegen of zelfs meer aankomen. Deze methode werkt daarvoor te langzaam. Deze cursus is geschreven voor mensen die een langdurige verandering in hun eet- en drinkpatroon nastreven. Dus niet alleen voor mensen die te kampen hebben met overgewicht, maar voor iedereen die zijn of haar gezondheid een warm hart toedraagt.

Psychologie en eten
Wat heeft psychologie hiermee te maken? Een heleboel. Hoewel in veel woordenboeken psychologie wordt omschreven als zielkunde, is gedragskunde een betere aanduiding. Psychologen houden zich vooral bezig met (het veranderen van) gedrag, onder andere op het gebied van ziekte en gezondheid. Welnu, eten heeft een belangrijke invloed op ziekte en gezondheid en je kunt het zien als een soort gedrag. De relatie psychologie en eten is dus zo gek nog niet. Zeker waar het eten als gedrag betreft, van eten in de zin van voedsel hebben psychologen weer niet zoveel kaas gegeten. In deze cursus tref je dan ook nauwelijks informatie over calorieën, dieetproducten, recepten, verzadigde en onverzadigde vetten en dergelijke. Daar is al genoeg over geschreven in talrijke boekjes, folders en brochures.

Wat je van deze cursus mag verwachten
Deze cursus is niet het zoveelste wondermiddel waarmee je binnen een maand tien kilo of meer kunt afvallen. Het is wel een methode waarmee je zelfstandig je eetgedrag onder de loep kunt nemen en waar nodig kunt bijstellen.
Ondanks allerlei adviezen, ideeën en tips zult je het, net als altijd, zelf moeten doen. En uit eigen ervaring weten we dat dit een hele klus is. Het gaat namelijk om een hardnekkige gewoonte, vaak aangeleerd in een periode van vele jaren. En hardnekkige gewoontes zijn moeilijk te doorbreken, dat gaat met vallen en opstaan.
Je moet het dus zelf doen, met de nadruk op doen. Het volgen van deze cursus verandert op zich immers niets aan je eetgedrag. Het is dan ook een werk-, doe- en leercursus. Op verschillende plaatsen wordt je gevraagd kritisch naar jezelf te kijken en daarover het een en ander op te schrijven. Het is de bedoeling om je aan het werk te krijgen, en ook wordt je regelmatig gevraagd een ander gedrag uit te proberen. Dat is namelijk de enige manier om ander gedrag aan te leren: oefenen, oefenen en nog eens oefenen. Onderschat het dus niet, maar laat je ook niet ontmoedigen en zet door wanneer het eens een keertje minder gaat.

Opbouw van de cursus
De opbouw van deze cursus kent een duidelijke logische structuur. Eerst wordt je gevraagd je motivatie te onderzoeken en zo nodig te verhogen. Hierna  zul je je een beeld moeten vormen van je huidige patroon van eten en drinken. Pas dan kun je zien wat je beter kunt veranderen en wat je zo kunt laten. Vervolgens ben je in staat om met behulp van de adviezen en tips je eetpatroon daadwerkelijk te veranderen.

Tot slot
Het is niet de bedoeling dat je door anders te gaan eten je je leven minder aantrekkelijk maakt. Gezondheid is heel mooi, maar plezierig leven is ook belangrijk. De nadruk ligt dan ook niet op afzien en honger lijden, maar eerder op een andere en gezonde manier van eten. Het gaat immers om een langdurige gedragsverandering. Dit betekent dat de veranderingen in je eetpatroon haalbaar moeten zijn en dat je ze kunt volhouden. Dan kan gezond en lekker goed samengaan.