Cliëntenraad

Mail naar cliëntenraad@psychologenpraktijkdevaart.nl

Oproep voor de cliëntenraad

Oproep voor de cliëntenraad Juist in een tijd waarin er veel aan het veranderen is in de zorg is het belangrijk om op te komen voor de belangen van de cliënt. De cliëntenraad van Psychologenpraktijk de Vaart behartigt de gemeenschappelijke belangen van cliënten. De...

Keurmerk Basis GGZ

Onze praktijk is in het bezit van het Keurmerk Basis GGZ van Stichting Kwaliteit in Basis GGZ. Dit houdt in dat we ons extra inspannen voor de juiste zorg op het juiste moment. We leggen de lat hoger dan wat wettelijk vereist wordt, onder meer als het gaat om...

Inhoud kwaliteitsstatuut

Inhoud kwaliteitsstatuut Per 1 januari 2024 zijn alle aanbieders van ‘geneeskundige GGZ’, dat wil zeggen generalistische basisGGZ en gespecialiseerde GGZ, binnen de Zorgverzekeringswet verplicht een kwaliteitsstatuut openbaar te maken. Dit betreft een goedgekeurd...