Meld u nu aan voor een intakegesprek

Procedure aanmelding volwassenen

Aanmelding volwassenen
Als u zich wilt aanmelden, dan is er eerst een verwijbrief van uw huisarts nodig. Aanmelden kan telefonisch 0592-330187, maar u kunt ons ook mailen of persoonlijk langskomen. Als u zich aanmeldt, dan krijgt u meestal de mogelijkheid om een zogenaamde Mirro vragenlijst in te vullen. Voor het invullen van de Mirro vragenlijst krijgt u een link toegestuurd in de mail. Door het invullen van de vragen kunnen we uw klachten in kaart brengen. Vervolgens wordt u toegewezen aan de juiste psycholoog en kan de behandeling van start gaan.
Soms wordt er een afspraak met u gepland wordt voor een intakegesprek, zodat u de gelegenheid krijgt om uw situatie en klachten uitgebreider toe te lichten. Als na het invullen van de Mirro vragenlijst uit uw antwoorden blijkt dat u het beste terecht zou kunnen bij de Gespecialiseerde GGZ, dan wordt u alsnog uitgenodigd voor een intakegesprek.

Als u voor het eerst bij ons op de praktijk komt, vragen we om uw identiteitsbewijs te tonen, zodat we het nummer hiervan in ons systeem kunnen invoeren. Verder verzoeken we u in het geval dat u een nieuwe identiteitsbewijs heeft gekregen om dit mee te nemen bij uw volgende afspraak, zodat we het nummer van uw nieuwe identiteitsbewijs in ons systeem kunnen invoeren. 

Helaas hebben we te maken met een WACHTLIJST. Kijk hier voor meer informatie over de wachttijden.

LET OP: er is in alle gevallen een verwijsbrief van de huisarts nodig! Uw huisarts zal door het sturen van een verwijsbrief naar ons u aanmelden bij onze praktijk.

Procedure aanmelding kinderen en jongeren

Algemene voorwaarden voor aanmelding
Bij kinderen tot 16 jaar is het intakegesprek met beide ouders of verzorgers. Als dit niet mogelijk is, bijvoorbeeld vanwege een scheiding, worden er aparte afspraken gemaakt met de ouders of verzorgers. In alle gevallen moet door beide ouders een toestemmingsverklaring worden ondertekend. LET OP: er is in alle gevallen een verwijsbrief van de huisarts nodig! Het is verstandig om eerst langs de huisarts te gaan.

Kinderen onder de 10 jaar
Bij kinderen onder de 10 jaar vindt het intakegesprek met alleen de gezaghebbende ouders of verzorgers van het kind plaats. Na het intakegesprek met de ouders wordt er een observatiemoment gepland met het kind. Tijdens dit observatiemoment zal er een kort gesprekje plaatsvinden met het kind en zal voornamelijk gekeken worden naar de reacties van het kind en de algemene indruk van het kind.

Jongeren van 10 jaar tot 16 jaar
Bij kinderen van 10 tot 16 jaar zijn bij het intakegesprek het kind en bij voorkeur beide ouders of verzorgers aanwezig. In het intakegesprek is dan de gelegenheid om gezamenlijk, alleen met de ouders of verzorgers en alleen met het kind over de klachten te praten.

Jongeren van 16 jaar tot 18 jaar
Bij jongeren van 16 tot 18 jaar is bij het intakegesprek tenminste de jongere en mag de jongere kiezen of één of beide ouders bij het gesprek aanwezig moeten zijn. Het gesprek zal in verschillende samenstellingen vorm krijgen. Het gesprek start met een gezamenlijk deel, samen met de jongere en de ouder(s). Er wordt dan naar de klachten gevraagd. Vervolgens is in het gescheiden deel van de intake ruimte voor een gesprek met alleen de ouder(s) of de jongere, zodat de psycholoog beide even alleen kan spreken.

Jongeren vanaf 18 jaar
Zie de aanmeldprocedure voor volwassenen bovenaan deze pagina.

Aan het eind van ieder intakegesprek worden er enkele vragenlijsten meegegeven die ingevuld dienen te worden door ouder(s) of verzorger(s), kind, jongere of leerkracht.

Ook voor kinderen en jongeren geldt helaas dat we  met EEN WACHTLIJST te maken hebben. Deze is momenteel voor zowel het intakegesprek als voor de vervolgbehandeling ongeveer 6 weken.