Kosten

Basis GGZ en Gespecialiseerde GGZ

Zorg vanuit de Basis GGZ is, meestal kortdurende, hulp bij lichte tot matige problematiekHiernaast wordt er vanuit de Gespecialiseerde GGZ zorg aangeboden. Dit betreft complexe problematiek die niet binnen de Basis GGZ kan worden behandeld. In de praktijk zijn er psychotherapeuten en een aantal psychologen in opleiding tot psychotherapeut werkzaam bij wie u voor deze zorg terecht kan.

Wat kost het?

In 2018 heeft u vanuit uw basisverzekering recht op vergoeding van psychologische hulp in de Basis GGZ. U hoeft geen eigen bijdrage te betalen, maar de vergoeding valt wel onder het eigen risico.

Op basis van uw klachten kunt u gebruik maken van een door de overheid vastgesteld product: Kort, Middel, Intensief of Chronisch, ieder met de bijbehorende behandelduur. Hoeveel behandelingen er zullen worden vergoed, hangt af van de ernst van uw klachten. LET OP: er is in alle gevallen een verwijsbrief van uw huisarts nodig! Voordat u contact met ons opneemt is het verstandig eerst langs uw huisarts te gaan.

Hieronder de tarieven die de NZA hanteert voor de verschillende behandelingen binnen de Basis GGZ. Uw zorgverzekeraar kan hier van afwijken.

Product BGGZ

Omschijving

Maximaal aantal minuten

NZa Tarief

Gemiddeld aantal gesprekken

Basis Kort (BK)

Lichte DSM stoornissen

294

€ 487,26

Tussen 2 tot 5 gesprekken

Basis Middel (BM)

Matige DSM stoornissen

495

€ 830,23

Tussen 5 tot 8 gesprekken

Basis Intensief (BI)

Ernstige DSM stoornissen

750

€ 1301,85

Tussen 8 tot 13 gesprekken

Basis Chronisch (BC)

Chronische DSM stoornissen

753

€ 1201,50

Maximaal 12 gesprekken

Onvolledig behandeltraject

 

120

€ 198,88

1 of 2 gesprekken

 

Eigen risico

Vergoeding van hulp door een psycholoog in de Basis GGZ valt onder het verplichte eigen risico, dat is het bedrag dat u eerst zelf moet betalen voordat de zorg die in het basispakket zit, wordt vergoed. In 2018 is het eigen risico € 385,- per persoon in totaal. Huisartsenzorg, tandheelkundige zorg t/m 18 jaar, verloskundige zorg, kraamzorg en zorg die vanuit het aanvullend pakket wordt vergoed, vallen niet onder het eigen risico. Voor kinderen tot 18 jaar geldt geen enkel eigen risico.

Het eigen risico betaalt u aan uw zorgverzekeraar.

Wordt behandeling van alle stoornissen vergoed vanuit de basisverzekering?

Nee, niet van allemaal. Zo zijn aanpassingsstoornissen, werk- en relatieproblematiek, en een aantal andere stoornissen uitgesloten van verzekerde GGZ-zorg. Kijk hier voor een overzicht met behandelingen die niet vergoed worden. U zult de behandeling hiervoor zelf moeten betalen, of eventueel uit een aanvullende verzekering. Informeer bij uw psycholoog en uw zorgverzekeraar of uw behandeling vergoed wordt, voordat u aan het traject begint! 

Als u meer gesprekken nodig heeft

Het kan voorkomen dat gedurende de behandeling blijkt dat u toch een langere behandelduur nodig heeft. In dat geval kan de psycholoog switchen naar een 'zwaarder' product, zodat u verzekerd blijft van vergoeding. Uw psycholoog zal u daarvan op de hoogte stellen.

Wie betaalt de rekening?

Als uw psycholoog een contract heeft met uw zorgverzekeraar, dan wordt de rekening buiten u om geregeld. 

Heeft uw psycholoog geen contract met uw zorgverzekeraar, dan krijgt u altijd de rekening mee. Voor de Basis GGZ hebben wij met alle zorgverzekeraars een contract.

NB: Bel tijdig af!

Zorgverzekeraars vergoeden alleen als een behandeling heeft plaatsgevonden. Bent u plotseling verhinderd? Belt u dan alstublieft minimaal 24 uur van tevoren af. De psycholoog mag hiervoor zelf de regels bepalen en geeft dit tijdens het eerste gesprek aan. Belt u niet of te laat, dan moet u meestal de zitting zelf betalen.

Nog vragen?

Zorg te allen tijde dat u goed weet waar u aan toe bent. Overleg bij twijfel met uw psycholoog en/of vraag informatie op bij uw zorgverzekeraar!

Met de volgende verzekeraars hebben wij bijvoorbeeld een contract:

  • Achmea (Achmea Vitale, Het Groene Land, Agis Zorgverzekeringen, Avéro Achmea, Centraal Beheer Achmea, FBTO, Interpolis, ZilverenKruis
  • Menzis
  • UVIT (Univé, VGZ,  IZA, Trias)
  • de Friesland

Voor de gespecialiseerde GGZ hebben wij met alle verzekeraars een contract, behalve met:

 Mocht uw verzekeraar hier niet vermeld staan, neem dan contact op met onze praktijk voor meer informatie.

 Voor meer informatie:
 Over privacy:
 https://www.nza.nl/zorgonderwerpen/zorgonderwerpen/ggz/veelgestelde-vragen/privacy-in-de-GGZ-consumenten/
 Over vergoedingen:
 http://www.zorgwijzer.nl/vergoeding/psychologie