Kosten

Basis GGZ en Gespecialiseerde GGZ

Zorg vanuit de Basis GGZ (ook wel BGGZ) is, meestal kortdurende, hulp bij lichte tot matige problematiek. Hiernaast wordt er vanuit de Gespecialiseerde GGZ zorg aangeboden. Dit betreft complexe problematiek die niet binnen de Basis GGZ kan worden behandeld.

NB: Bel tijdig af!

Zorgverzekeraars vergoeden alleen als een behandeling heeft plaatsgevonden. Bent u plotseling verhinderd? Belt u dan alstublieft minimaal 24 uur van tevoren af, ook bij ziekte. Belt u niet of te laat, dan moet u meestal de helft van de kosten van de zitting zelf betalen.

Wat kost behandeling in de BGGZ?

In 2018 heeft u vanuit uw basisverzekering recht op vergoeding van psychologische hulp in de Basis GGZ. U hoeft alleen in uitzonderlijke gevallen een eigen bijdrage te betalen, maar de vergoeding valt wel onder het eigen risico.

Op basis van uw klachten kunt u gebruik maken van een door de overheid vastgesteld product: Kort, Middel, Intensief of Chronisch, ieder met de bijbehorende behandelduur. Hoeveel behandelingen er zullen worden vergoed, hangt af van de ernst van uw klachten. LET OP: er is in alle gevallen een verwijsbrief van uw huisarts nodig! Voordat u contact met ons opneemt is het verstandig eerst langs uw huisarts te gaan.

Als u meer gesprekken nodig heeft

Het kan voorkomen dat gedurende de behandeling blijkt dat u toch een langere behandelduur nodig heeft. In dat geval kan de behandelaar u een 'zwaarder' product aanbieden, zodat u verzekerd blijft van vergoeding. Uw behandelaar zal u daarvan op de hoogte stellen.

Hieronder de tarieven die de NZA hanteert voor de verschillende behandelingen binnen de Basis GGZ. Uw zorgverzekeraar kan hier van afwijken.

Product BGGZ

Omschijving

Maximaal aantal minuten

NZa Tarief

Gemiddeld aantal gesprekken

Basis Kort (BK)

Lichte DSM stoornissen

294

€ 487,26

Tussen 2 tot 5 gesprekken

Basis Middel (BM)

Matige DSM stoornissen

495

€ 830,23

Tussen 5 tot 8 gesprekken

Basis Intensief (BI)

Ernstige DSM stoornissen

750

€ 1301,85

Tussen 8 tot 13 gesprekken

Basis Chronisch (BC)

Chronische DSM stoornissen

753

€ 1201,50

Maximaal 12 gesprekken

Onvolledig behandeltraject

 

120

€ 198,88

1 of 2 gesprekken

Eigen risico

Vergoeding van hulp door een psycholoog in de Basis GGZ valt onder het verplichte eigen risico, dat is het bedrag dat u eerst zelf moet betalen voordat de zorg die in het basispakket zit, wordt vergoed. In 2018 is het eigen risico € 385,- per persoon in totaal. Huisartsenzorg, tandheelkundige zorg t/m 18 jaar, verloskundige zorg, kraamzorg en zorg die vanuit het aanvullend pakket wordt vergoed, vallen niet onder het eigen risico. Voor kinderen tot 18 jaar geldt geen enkel eigen risico. Het eigen risico betaalt u aan uw zorgverzekeraar.

Wordt behandeling van alle stoornissen in de BGGZ vergoed vanuit de basisverzekering?

Nee, niet van allemaal. Zo zijn aanpassingsstoornissen, werk- en relatieproblematiek, en een aantal andere stoornissen uitgesloten van verzekerde GGZ-zorg in het basispakket. Kijk hier voor een overzicht met behandelingen die niet vergoed worden. Welke stoornissen vergoed worden in uw geval staat weergegeven in de polis van uw zorgverzekering. Als de behandeling van een stoornis niet vergoed wordt vanuit het basispakket of het aanvullende pakket, dan zult u de behandeling hiervoor zelf moeten betalen. Informeer bij uw zorgverzekeraar, of eventueel bij uw psycholoog, of uw behandeling vergoed wordt, voordat u aan het traject begint! 

Wie betaalt de rekening?

Als Psychologenpraktijk De Vaart een contract heeft met uw zorgverzekeraar, dan wordt de rekening buiten u om geregeld. Heeft Psychologenpraktijk De Vaart geen contract met uw zorgverzekeraar, dan krijgt u altijd de rekening mee. Voor de Basis GGZ heeft Psychologenpraktijk De Vaart met alle zorgverzekeraars een contract, maar voor de Gespecialiseerde GGZ geldt dit niet. Dit kunt u ook zien aan de opsommingen hieronder.

Voor de behandeling in de BGGZ hebben wij bijvoorbeeld met de volgende verzekeraars een contract:

  • Achmea (Achmea Vitale, Het Groene Land, Agis Zorgverzekeringen, Avéro Achmea, Centraal Beheer Achmea, FBTO, Interpolis, ZilverenKruis)
  • Menzis
  • UVIT (Univé, VGZ,  IZA, Trias)
  • De Friesland

Voor de behandeling in de Gespecialiseerde GGZ hebben wij geen contract met:

Mocht uw verzekeraar hier niet vermeld staan, neem dan contact op met onze praktijk voor meer informatie.

Nog vragen?

Zorg te allen tijde dat u goed weet waar u aan toe bent. Overleg bij twijfel met uw psycholoog en/of vraag informatie op bij uw zorgverzekeraar!

Voor meer informatie:
Over privacy:
https://www.nza.nl/zorgonderwerpen/zorgonderwerpen/ggz/veelgestelde-vragen/privacy-in-de-GGZ-consumenten/
Over vergoedingen:
http://www.zorgwijzer.nl/vergoeding/psychologie