Informatie over Corona virus

 

Update aangaande het Corona virus
21 december 2020

De huidige situatie rondom het Corona virus maakt dat we onze contacten met cliënten moeten aanpassen. Psychologenpraktijk de Vaart heeft aangescherpte maatregelen getroffen om de verspreiding zoveel mogelijk te voorkomen en tegelijkertijd onze zorg te continueren.

Het allerbelangrijkste is dat uw behandeling door kan gaan zonder risico op verspreiding.

Wat betekent dit voor u?

  • Behandelaren werken gedeeltelijk op de praktijk. U kunt met uw behandelaar afstemmen op welke manier u, uw afspraak kunt laten plaatsvinden (zie ook punt 2). 
  • Om de 1,5 meter richtlijn te kunnen waarborgen, kunnen we een maximaal aantal bezoekers op de praktijk ontvangen. Dat betekent dat afspraken middels beeldbellen plaatsvinden en alleen face to face indien noodzakelijk.
  • Indien u groepsbehandeling volgt, ontvangt u persoonlijk, specifieke informatie. Mocht u geen informatie hebben ontvangen, dan kunt u telefonisch contact opnemen met de praktijk.

Indien u naar de praktijk komt, willen we u vriendelijk doch dringend verzoeken om:

  • Alléén naar de praktijk te komen, tenzij anders afgesproken;
  • Maximaal 5 minuten voor aanvang van uw afspraak het pand te betreden;
  • Onze aanwijzingen betreffende looproutes, hygiëne en afstand, op te volgen.

Het is verplicht om een mondkapje te dragen in onze praktijk met uitzondering van mensen met een beperking of ziekte.

Voor meer informatie m.b.t. het virus zie ook de website van De Rijksoverheid.