Disclaimer

Disclaimer Psychologenpraktijk de Vaart

De informatie op onze site is met de meest grote zorg samengesteld. Desondanks kunnen we geen garanties geven met betrekking tot de volledigheid, juistheid of actualiteit van de informatie op onze site.

Aansprakelijkheid
Aan de inhoud van deze site kunnen geen rechten worden ontleend. Psychologenpraktijk de Vaart behoudt zich het recht om op elk gewenst moment en zonder voorafgaande kennisgeving de inhoud van de site en de benodigde software te wijzigen, te actualiseren of aan te vullen. Psychologenpraktijk de Vaart sluit aansprakelijkheid uit voor elke directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of verband houdt met:
- het gebruik van deze website;
- het gebruik van informatie van deze website.

Auteursrecht
Alle rechten voorbehouden. Niets uit de inhoud van deze site mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opname of enig andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Psychologenpraktijk de Vaart.

Externe links 
Deze site bevat links naar externe websites. Psychologenpraktijk de Vaart is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites. Deze sites kennen een eigen disclaimer, waarnaar wij bij deze verwijzen.