COMET groepstraining

Versterken positief zelfbeeld
COMET is een individuele training in groepsverband. De voordelen van een groep zijn de onderlinge herkenning, steun en de mogelijkheid om van elkaar te leren. De groep is geen praat-groep maar een doe-groep waar specifiek wordt ingezet op het versterken van een positief zelfbeeld. Dit maakt ook dat individuele problemen of klachten die los staan van de training niet tijdens de groepsbijeenkomsten besproken zullen worden. Er is altijd ruimte om naar een van de groepsleiders te gaan wanneer je ergens mee zit, en voor de mensen die de training naast individuele behandeling volgen is het verstandig om eventuele problemen met de behandelaar te bespreken. De training gaat uitsluitend om het versterken van kennis over positieve eigenschappen en niet over andere zaken die met een lage zelfwaardering kunnen samenhangen, ook wordt er niet veel ingegaan over mogelijke oorzaken voor de lage zelfwaardering.

Werkboek
Iedere deelnemer is verplicht om het werkboek aan te schaffen omdat hierin alle opdrachten en de invulling van de bijeenkomsten stap voor stap staat beschreven. De verschillende oefeningen worden met de groep uitgevoerd, maar iedere deelnemer kan de oefening aanpassen op de manier die het beste bij zijn eigen problematiek past. Iedereen is verantwoordelijk voor zijn eigen proces, uitwisselen van ervaringen is natuurlijk toegestaan maar het staat ieder groepslid vrij om zich meer of minder in te zetten. Wel is bekend dat de training beter werkt wanneer er buiten de bijeenkomsten serieus met het huiswerk aan de slag wordt gegaan.

Bijeenkomsten
De training bestaat uit 8 bijeenkomsten, en er wordt vanuit gegaan dat iedereen alle bijeenkomsten aanwezig is. Het kan natuurlijk voorkomen dat iemand een bijenkomst moet missen, dit is jammer maar geen ramp wanneer het huiswerk en de opdrachten wel worden bijgehouden. Wanneer er echter twee of meer bijeenkomsten worden gemist is het erg lastig om nog goed te profiteren van de training, er zal dan ook individueel overleg plaatsvinden met de deelnemer en de groepsleiders waarin moet worden overwogen om de training te staken.

Bespreking individuele ervaringen
Tijdens de groepsbijeenkomsten zal ruimte zijn om een aantal individuele ervaringen te bespreken, het kan echter zijn dat niet iedereen aan bod komt. Ook hier is het vooral belangrijk wat iedere deelnemer individueel doet, in de groep maar ook met het huiswerk. Mochten er specifieke vragen zijn of wil je graag dat jouw ervaring bij een bepaalde opdracht besproken wordt, geef dit dan aan bij de start van de bijeenkomst.

De volgende COMET groepstraining start in oktober, er zijn nog plaatsen beschikbaar.