Psychotherapie

De problematiek die een psychotherapeut behandelt, onderscheidt zich van enkelvoudige, recent ontstane psychische en psychosociale problemen die een gz-psycholoog in de eerste lijn in een beperkt aantal sessies begeleidt of behandelt.