De praktijk

Wie zijn wij?
Psychologenpraktijk De Vaart bestaat sinds 1996 en we zijn altijd al gevestigd in Assen. De praktijk is gehuisvest in een voormalige woning en dat is nog steeds te zien: wachtkamer en spreekkamers hebben een huiselijke sfeer. We willen een laagdrempelige hulpverleningspraktijk zijn, waar mensen zich op hun gemak voelen. We beseffen dat het vaak al moeilijk genoeg is om de stap te zetten om hulp te zoeken. Onze benadering is dan ook gericht op contact en samenwerking.

In de loop van de jaren zijn we uitgegroeid tot een praktijk met meer dan 10 psychologen en meerdere vestigingen. ! Per 1 september hebben we er een nieuwe locatie voor genderdysforie in Apeldoorn bij, zie ook onder Nieuws !! ! We kunnen beter aan uw vraag voldoen door met een team van verschillende psychologen te werken. We werken intensief samen met andere zorgverleners, zoals fysiotherapeuten, huisartsen en psychiaters en we hebben drie psychotherapeuten in de praktijk die langerdurende behandelingen kunnen doen.

Belangrijk voor verwijzers
Er zijn problemen waarvoor niet naar Psychologenpraktijk De Vaart verwezen kan worden, omdat deze een meer intensieve en specialistische behandeling vergen, zoals ernstige verslavingen, acute psychoses en suïcidaliteit; Psychologenpraktijk De Vaart verzoekt huisarts, GGD-arts of sociaal wijkteam niet te verwijzen bij vermoedens van dreigende crisis die 7 x 24 uurs bereikbaarheid nodig maakt.

Wat doen wij?
U kunt bij ons terecht voor allerlei klachten, zoals:

  • verlegenheid of angsten in sociale contacten
  • gevoelens van somberheid of rouwproblemen
  • stress en burn-out klachten
  • problemen in relaties of moeilijkheden bij de opvoeding van kinderen
  • angsten en fobieën
  • werk- en studieproblemen
  • psychische klachten als gevolg van lichamelijke ziektes

Na de diagnose stellen we samen met u een behandelplan op. Volwassenen en kinderen kunnen bij ons terecht voor individuele gesprekken, echtpaar- of gezinsbehandeling of een groepsbehandeling zoals een assertiviteitstraining. In september start een nieuwe assertiviteitstraining.

Ook voor stagiairs
We willen niet alleen een open en toegankelijke praktijk voor cliënten zijn, maar ook voor aankomende vakgenoten. We hebben plezier in ons vak en vinden dat het onze taak is om plezier, vakkennis en ervaring uit te wisselen met -, en over te brengen op anderen. Daarom hebben we stagiairs van de Psychologie opleiding in de praktijk en leiden we psychologen op tot BIG-geregistreerde gezondheidszorgpsychologen en tot psychotherapeuten. Kijk hier voor onze BIG-registratie.

Onze praktijk is in het bezit van het:

* HKZ - Kwaliteitsmanagementsysteemcertificaat Geestelijke Gezondheidszorg. Daarmee voldoen we aan de normeisen van het HKZ-certificatieschema Geestelijke gezondheidszorg, versie 2009 inclusief addendum versie 2011 en NEN-EN-ISO 9001:2008 voor het toepassingsgebied: Praktijk voor Basis GGZ en Specialistische GGZ voor alle leeftijdsgroepen. Kijk hier voor de resultaten van ons cliënttevredenheidsonderzoek van 2016.

* Keurmerk Basis GGZ Kijk hier voor meer informatie.

Onze praktijk werkt onder andere met:

MIRRO (screeningsinstrument)

* Therapieland (e-health)