De praktijk

Wie zijn wij?
Psychologenpraktijk De Vaart bestaat sinds 1996. We hebben ons toen gevestigd in Assen, onder de naam Eerstelijns Psychologen Praktijk Assen, eerst in gezondheidscentrum Assen-oost en in 2000 zijn we verhuisd naar de Vaart. De praktijk is gehuisvest in een voormalige woning en dat is nog steeds te zien: wachtkamer en spreekkamers hebben een huiselijke sfeer. Dat is ook onze bedoeling: we willen een laagdrempelige hulpverleningspraktijk zijn, waar mensen zich op hun gemak voelen. We beseffen dat het vaak al moeilijk genoeg is om de stap te zetten om hulp te zoeken en hopen dat onze uitstraling en aanpak die stap gemakkelijker maakt. Onze benadering is dan ook niet afstandelijk en formeel, maar gericht op contact en samenwerking.

In de loop van de jaren zijn we uitgegroeid tot een praktijk met 12 psychologen en meerdere vestigingen. We werken intensief samen met andere disciplines, zoals fysiotherapeut, huisarts en psychiater en we hebben drie psychotherapeuten in de praktijk die langerdurende behandelingen kunnen doen. Door met een team van verschillende psychologen te werken kunnen we naar ons idee beter aan uw vraag voldoen: elk van ons heeft een eigen persoonlijkheid, een eigen aanpak en vaak ook een eigen specialisatie. Daardoor kunnen we goed kijken welke psycholoog het beste bij u past en wordt de kans op succes van de behandeling vergroot. Ook als er onverhoopt geen "klik" mocht zijn, is er altijd de mogelijkheid om van behandelaar te veranderen, wat overigens zelden gebeurt.

We willen niet alleen een open en toegankelijke praktijk voor clienten zijn, maar ook voor "aankomende"  vakgenoten. We hebben plezier in ons vak en vinden dat het onze taak is om plezier, vakkennis en ervaring uit te wisselen met -, en over te brengen op anderen. Daarom hebben we stagiaires van de psychologie opleiding in de praktijk en leiden we psychologen op tot BIG-geregistreerde gezondheidszorgpsychologen en tot psychotherapeuten. https://www.bigregister.nl/?bignummer=49053102325

Onze praktijk is in het bezit van het:

* HKZ - Kwaliteitsmanagementsysteemcertificaat Geestelijke Gezondheidszorg. Daarmee voldoen we aan de normeisen van het HKZ-certificatieschema Geestelijke gezondheidszorg, versie 2009 inclusief addendum versie 2011 en NEN-EN-ISO 9001:2008 voor het toepassingsgebied:  Praktijk voor bais- en specialistische GGZ voor alle leeftijdsgroepen

* Keurmerk Basis GGZ

Onze praktijk werkt met de volgende instrumenten en aanvullende behandelmethodieken:

MIRRO (screeningsinstrument)

* Therapieland (e-health)